Hormonální poruchy

Domů dash Hormonální poruchy

Jednou z příčin neplodnosti, kterou nacházíme u mužů i u žen, je porucha hormonální rovnováhy. Moderní medicína naštěstí zná způsoby, jak se s tímto problémem vypořádat.

Co jsou hormony a jak fungují?

Hormony jsou chemické látky, které se přirozeně tvoří v našem těle a jsou vylučovány do krve. Krevní cestou jsou následně transportovány ke svým cílovým tkáním, kde se uplatní vazbou na specifické receptory. Oblasti, ve kterých se hormony vytváří, se nazývají žlázy s vnitřní sekrecí neboli endokrinní žlázy. Těch je v našem těle celá řada – pro rozmnožování jsou nejdůležitější hypotalamus a hypofýza (obě struktury jsou součástí mozku), dále varlata (u mužů) a vaječníky (u žen).

Hormony spolu různě vzájemně reagují, musí tedy fungovat bezchybně jako celek. Sekrece jednotlivých hormonů je přísně regulována a jakékoli problémy, byť jen s jedním hormonem, naruší funkci celé soustavy, nebo dokonce celého organismu.

Hlavní koordinátor

Řídicím centrem hormonální aktivity celého organismu je hypotalamus (součást mezimozku). Hypotalamus produkuje dvě skupiny hormonů – statiny a liberiny. Obě skupiny přímo ovlivňují nejdůležitější endokrinní žlázu – hypofýzu (neboli podvěsek mozkový). Zatímco statiny tvorbu a uvolňování hormonů blokují, liberiny působí stimulačně.

Celý proces je řízen pomocí složitých zpětnovazebných systémů působících v rámci celého organismu. Ty monitorují potřeby organismu a hladiny hormonů v krvi a tkáních a tyto informace následně přenáší do mozku. Výše zmíněný hypotalamus pak informace vyhodnocuje a dle potřeby ovlivňuje hormonální tvorbu.

Úloha hypofýzy

Podvěsek mozkový (hypofýza) produkuje celou řadu hormonů, jež ovlivňují různé orgány a tkáně v těle. Produkce hormonů v hypofýze je řízena hypotalamem.

Hypotalamus produkuje gonadoliberiny, které stimulují hypofýzu k produkci tzv. gonadotropních hormonů. Jedná se o:

Oba pak působí přímo na cílové orgány – varlata nebo vaječníky.

Jak fungují hormony FSH A LH

FSH (folikuly stimulující hormon) a LH (luteinizační hormon) jsou hormony uvolňované z hypofýzy.   Podporují růst a vývoj pohlavních žláz, jejich další funkcí je jejich stimulace k produkci vlastních hormonů. Nedostatek tohoto hormonu během puberty znamená nesprávný vývoj pohlavních žláz, chybí-li v dospělosti, žlázy se postupně zmenšují a ztrácejí na funkčnosti, což vede to k selhání reprodukce.

Jak už z názvu vyplývá, folikuly stimulující hormon působí na stimulaci růstu a vývoj ovariálních folikulů, což jsou váčky, ve kterých dozrává vajíčko. U mužů je FSH nezbytný pro stimulaci produkce zdravých spermií (spermatogeneze). 

Luteinizační hormon je hlavním hormonem pro navození ovulace a vznik a udržování žlutého tělíska u žen. Jak u mužů, tak u žen stimuluje sekreci steroidních hormonů. 

LH zodpovídá za tvorbu pohlavních hormonů. Jedná se o:

Testosteron

Testosteron je mužský pohlavní hormon. To ovšem neznamená, že se nevyskytuje u žen – v malém množství se tvoří ve vaječnících. U mužů zajišťuje normální sexuální vývoj, podporuje vývoj spermií a celkově působí na rozvoj sekundárních pohlavních znaků, tedy ochlupení, růst svalů a zhrubění hlasu. 

Estrogeny a progesterony

I přes to, že se jedná o ženské hormony, v malém množství se vyskytují i u mužů. Estrogen vzniká přeměnou z testosteronu a je důležitý zejména pro zdraví a pevnost kostí. Během stárnutí klesají hladiny testosteronu, zatímco hladiny estrogenu stoupají. 

Hormonální nerovnováha a její následky

Správná rovnováha mezi řídicími hormony je klíčová pro plodnost. Jakmile dojde k vychýlení jednoho z řídicích hormonů, ihned je ovlivněna tvorba dalších hormonů a tím dojde k poruše funkce reprodukčních orgánů. Nedostatek těchto hormonů během puberty znamená nesprávný vývoj pohlavních žláz.

Mezi nejčastější příčiny hormonální dysbalance patří:

Využití v léčbě

Hladiny hormonů je možné změřit z krve a při nedostatku testosteronu je možné jej doplňovat. Ke zvýšení jeho hladiny vede i změna životního stylu. Stejně tak existují léky, které blokují přeměnu testosteronu na estrogen při jeho nadbytku. Gonadotropní hormony jsou používány v terapii neplodnosti. Dříve se získávaly z lidské moči a obsahovaly řadu nežádoucích příměsí a různé hladiny hormonů. V současné době již existují moderní přípravky, které obsahují gonadotropiny získané speciální metodou genetického inženýrství (pomocí tzv. rekombinace DNA) a jsou díky tomu téměř stoprocentně čisté a mají lepší účinnost.

Zdroje:

http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys

https://www.healthline.com/health/female-sex-hormones#signs-of-imbalance 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC39

https://inovifertility.com/male-hormone-causes-of-infertility/ 

https://www.yourhormones.info/hormones/follicle-stimulating-hormone/ 

https://www.yourhormones.info/hormones/luteinisin 

https://rscbayarea.com/learn/female-infertility/hormonal-causes  

https://www.celostnimedicina.cz/zvyseny-prolaktin-u-muzu.htm 

https://www.yourhormones.info/glands/pituitary-gland/ 

https://www.yourhormones.info/glands/hypothalam

https://www.yourhormones.info/hormones/ 

Nejčastější otázky

Často kladené dotazy

Mužská neplodnost je stejně častá jako neplodnost u žen. Celkově je jedna třetina případů neplodnosti zapříčiněna problémem na straně muže, jedna třetina u žen a poslední třetina je způsobena kombinací potíží u obou partnerů.

Příčiny neplodnosti jsou různé, ne všechny můžeme ovlivnit životním stylem, nicméně někdy to lze. Kvalita spermatu se může výrazně zlepšit při pravidelném cvičení, zdravým stravováním nebo užíváním vitaminových doplňků (zinek, kyselina listová, vitamin C). Rozhodně není vhodné kouřit, pít alkohol nebo brát drogy.

Ano, tlak na cévy a nervy a k tomu zahřívání varlat během jízdy na kole mohou mít vliv na plodnost. Pro vývoj spermií je důležitá nižší teplota. Vhodné je také omezit nošení těsného prádla.

Krevní testy mohou sloužit ke genetickému vyšetření, tzv. karyotypové analýze. Toto vyšetření zkoumá velikost, tvar a počet chromozomů, jejichž odchylky mohou být příčinou chromozomálních vad a neplodnosti. Dále z krve můžeme zjistit hladiny hormonů. Mužský pohlavní hormon testosteron je nezbytný pro vývoj spermií a pohlavních orgánů. Jeho nedostatek může vést k poruše plodnosti.

Ďalej z krvi môžeme zistiť hladiny hormónov. Mužský pohlavný hormón testosterón je nevyhnutý pre vývoj spermií a pohlavných orgánov. Jeho nedostatok môže viesť k poruche plodnosti. 

Centra pomoci

Hledáte pomoc? Navštivte některé ze specializovaných center v ČR!

Mapa center pomoci
Centra pomoci
testemonial

Slovníček pojmů

Problematika léčby neplodnosti a asistované reprodukce je bohatá na odbornou terminologii. V následujícím slovníčku naleznete základní pojmy, se kterými se můžete při zjišťování možností její léčby setkat.

Nakouknout do slovníku