Asistovaná reprodukce

Domů dash Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce neboli umělé oplodnění je účinným způsobem, jak zplodit dítě v případě, že se to párům dlouhodobě nedaří přirozenou cestou. V České republice je celkem 48 center asistované reprodukce, která přinášejí bezdětným párům naději.

Léčba neplodnosti ovšem také vyžaduje velkou dávku odhodlání a trpělivosti, mnoho energie a ochotu obětovat se a vydržet. Důležitá je i důvěra, a to jak mezi partnery navzájem, tak směrem k ošetřujícímu lékaři.

Na co se připravit?

 • přípravná fáze (vyšetření obou partnerů),

 • oplození vajíčka (metody IUI, IVF, ICSI),

 • prodloužená kultivace embryí po dobu pěti dnů (slouží k výběru zdravých a životaschopných embryí),

 • transfer embrya do dělohy (probíhá pět až šest dní po oplození),

 • uhnízdění embrya (jeden až dva dny po transferu se embryo uhnízdí v děložní sliznici).

Samotné asistované reprodukci předchází vyšetření obou partnerů pro zjištění příčiny neplodnosti. Oba partneři samostatně vyplňují dotazník, poté lékař prozkoumá jejich anamnézu a dochází k vyšetření krve. Jeho cílem je odhalit případná přenosná infekční onemocnění (virová, ale také pohlavně přenosná onemocnění jako například kapavka, chlamydiové infekce, HIV). Samozřejmostí je zjištění, případně potvrzení, krevní skupiny a Rh faktoru. Odborníci také u ženy i u muže testují hladinu hormonů, která pomůže zmapovat funkci vaječníků, zásobu vajíček a tvorbu spermií.

Jaká vyšetření se provádějí pro správnou diagnostiku a léčbu?

Reprodukční lékařství je obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou problémů s rozmnožováním (reprodukcí). Cílem je umožnit mít děti párům, kterým se to přirozenou cestou nedaří. Důsledné vyšetření a určení příčiny neplodnosti partnerů je klíčové pro volbu vhodné terapie.

Vyšetření ženy

 • transvaginální ultrazvuk – základní vyšetření, které přináší informace o reprodukčních orgánech ženy (velikost a tvar dělohy, stav vaječníků, růst folikulů, výška a kvalita děložní sliznice, přítomnost myomů, cyst nebo endometriózy),

 • vyšetření hormonální koncentrace (nejčastěji hormonů FSH, LH, estradiolu, prolaktinu AMH a, hormonů štítné žlázy),

 • genetické vyšetření.

Vyšetření muže

V posledních desetiletích se kvalita spermií výrazně zhoršuje, což je jednou z nejčastějších příčin mužské neplodnosti. Vyšetření ejakulátu a analýza spermiogramu přinášejí důležité informace o reprodukčním zdraví muže a vedou ke správnému rozhodnutí při léčby neplodnosti.

Jaké hodnoty spermiogramu jsou normální? 

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila v roce 2010 hodnoty následovně:

 • pH: alespoň 7,2,

 • objem ejakulátu: alespoň 1,5 ml, 

 • celkový počet spermií v ejakulátu: alespoň 39 milionů, 

 • koncentrace spermií: alespoň 15 milionů na 1 ml,

 • celková pohyblivost: alespoň 40 % pohyblivých spermií,

 • progresivní pohyb (směrem vpřed): alespoň 32 % spermií, 

 • životaschopnost: 58 % živých spermií, 

 • normální tvar spermií: alespoň 4 % spermií. 

Kromě spermiogramu se provádí také hormonální, genetické a imunologické vyšetření a zhodnocení celkového zdravotního stavu muže při změnách těchto parametrů specialistou andrologem. 

Metody léčby

1

IUI

Intrauterinní inseminace je metoda zavedení spermií do dutiny děložní. Spermie jsou po odběru odděleny ze semenné tekutiny a poté pomocí tenkého katetru přeneseny do dělohy ženy...

Číst více
2

IVF

In Vitro Fertilizace byla vůbec první metodou ze škály postupů ART a je stále technikou velmi používanou. Během IVF se odeberou vajíčka a spermie a dojde k jejich spojení ve zkumavce (in vitro)...

Číst více
3

ICSI

Intracytoplasmatická injekce je založena na zavedení jedné spermie do zralého vajíčka. Tenkou jehlou se propíchne obal odebraného vajíčka a vsune se jedna vybraná spermie. V případě úspěšného oplození je pak...

Číst více
4

Dárcovství vajíček

Pokud se u pacientky nepodaří získat vlastní vajíčka nebo u ní existují genetická onemocnění sdružená s poruchami plodnosti, je možno získat vajíčka od dárkyně...

Číst více
5

Kryokonzervace

Zmrazení je šetrný způsob uchování embryí ve speciálních kontejnerech v tekutém dusíku při teplotě -196 °C. Používá se u pacientek s vyšším počtem embryí, kdy se nedoporučuje jejich...

Číst více
6

Embryotransfer

Přenos zárodku neboli embrya do dělohy po mimotělním oplození vajíčka. Oplozená vajíčka jsou po několik dní uchovávána (kultivována) za přísně kontrolovaných podmínek mimo tělo ženy...

Číst více
7

MESA

MESA (mikrochirurgická epididymální aspirace spermií) je uplatňována při mužské neplodnosti, která je daná například nepohyblivostí spermií nebo blokádou chámovodů...

Číst více
8

TESE

V případě selhání MESA je možné u mužů s těžkými poruchami plodnosti s nulovým množstvím spermií v ejakulátu vyjmout (extrahovat) spermie přímo z varlete (tzv. testikulární extrakce spermií)...

Číst více
9

ZIFT

ZIFT (přenesení zygoty do vejcovodu) umožňuje přenos jednoho až tří oplodněných vajíček (zygot) do vejcovodu ženy, odkud putují do dělohy za účelem zanoření do děložní stěny. V České republice se neprovádí.

Dárcovství

Dárcovství pomáhá bezdětným párům splnit si svůj sen mít dítě.

Jenom díky dostatečnému množství empatických zdravých dobrovolníků se každý rok narodí několik tisíc dětí do rodin, kde by to jinak nebylo možné.

Dárcovský program lze využít nejenom u žen, které vlastní vajíčka nemají, anebo jsou jen nízkékvality. Tuto variantu je také možné zvolit v případě, že u ženy existují geneticky podmíněné poruchy plodnosti nebo je zde přítomné vysoké riziko genetické vady u dítěte. Stejné je to i mužů, dárcovský program je určen nejen pro případy problémů s plodností.

Anonymita a bezpečnost

Dárcovství zárodečných buněk (vajíček a spermií) a embryí je v České republice legální a zároveň přísně anonymní. Ze zákona je nutné zachovat vzájemnou anonymitu dárce a neplodného páru a dárce a dítěte narozeného z asistované reprodukce. 

Anonymní dárcovství je akt dobré vůle, přičemž samotnému darování vajíček předchází hormonální stimulace vaječníků dárkyně. Dárci a dárkyně před darováním podstupují testování, které má ověřit jejich celkový zdravotní stav a reprodukční zdraví, během testů jsou vyloučené pohlavně přenosné nemoci a závažné genetické vady.

Dárcovství vajíček

V některých případech neexistuje jiná možnost otěhotnění. Mladé ženy – dárkyně vajíček – svým rozhodnutím darovat vajíčka pomáhají otěhotnět párům, u kterých by to jinak nebylo možné. Věk dárkyň je zákonem limitovaný na 18–35 let. Darované vajíčko je oplozené spermiemi partnera a poté je vzniklé embryo přenesené do dělohy příjemkyně (embryotransfer – ET).

Dárcovství spermií

Základním kritériem pro výběr vhodného dárce spermií je skvělý spermiogram, významné jsou také další informace o zdravotním stavu a osobní i rodinné anamnéze dárce. Věk dárců je zákonem omezený na 18–40 let.

Dárcovství embryí

V některých případech je možné kombinovat darované vajíčko s darovaným spermatem a oplozené vajíčko je poté vloženo do dělohy příjemkyně. Program dárcovství se používá v případech, pokud u párů nelze dosáhnout početí jinými metodami asistované reprodukce.

Centra pro léčbu neplodnosti

Nejvyhledávanější centra

testemonial

Slovníček pojmů

Problematika léčby neplodnosti a asistované reprodukce je bohatá na odbornou terminologii. V následujícím slovníčku naleznete základní pojmy, se kterými se můžete při zjišťování možností její léčby setkat.

Nakouknout do slovníku