Články - detail

Domů dash Články dash Pokrok metod asistované reprodukce je stále větší. Čím to je?
Pokrok metod asistované reprodukce je stále větší. Čím to je?
calendar 23. 11. 2022

Pokrok metod asistované reprodukce je stále větší. Čím to je?

Během více než 40 let své existence prošly metody asistované reprodukce značnou proměnou. V každém dílčím kroku byla zavedena celá řada zlepšení, která společně mají výrazný vliv na celkovou úspěšnost léčby neplodnosti. To je jistě potěšující skutečnost, neboť zájem o tyto metody v posledních letech stále roste.

Podle statistických dat bylo v roce 2009 v ČR provedeno přibližně 22 500 cyklů asistované reprodukce, zatímco v roce 2019 zhruba 46 500. Za deset let se tedy počet vykonaných cyklů zdvojnásobil. V současné době je v České republice dostupných více než 40 odborných pracovišť, která se zabývají touto problematikou, a ročně se díky metodám asistované reprodukce narodí přibližně 5 000 dětí. Význam tzv. umělého oplodnění je jasně viditelný na skutečnosti, že s početím má problémy přibližně 10 až 15 % párů.

Důležité změny v procesech asistované reprodukce velmi dobře demonstrují některé příklady. Všechna tato vylepšení přitom směřují k jednomu hlavnímu cíli, ke zvýšení úspěšnosti umělého oplodnění. Za příklad poslouží metoda asi nejznámější – IVF-ET neboli in vitro fertilizace – následovaná embryotransferem. Na mysli je však nutné mít skutečnost, že se nejedná zdaleka o jedinou metodu asistované reprodukce.

Přenos více embryí, nebo pouze jednoho?

Na počátku spočívala metoda IVF-ET v jediné proceduře shodné pro všechny pacientky. Odebraná vajíčka byla smíchána se spermiemi a záhy na to (obvykle 2. den) bylo vzniklé embryo přeneseno do těla matky.

Omezené znalosti a technické možnosti počátků asistované reprodukce formou IVF-ET nutně vedly k nižší úspěšnosti této metody. Jednou z cest, jak nižší úspěšnost obejít, bylo zavádění několika embryí do těla ženy během jednoho cyklu. To však mělo mnohdy za následek těhotenství vícečetná (větší výskyt dvojčat a vícerčat), což je z medicínského pohledu stav nežádoucí.

Zvyšující se možnosti moderní medicíny vedly k tomu, že v současnosti je dávána přednost transferu pouze jednoho embrya. Tomuto přístupu napomáhají mimo jiné metody umožňující jejich delší kultivaci mimo tělo matky (zhruba pět až šest dní) a kontinuální sledování jejich vývoje. Díky tomu mohou lékaři vytipovat nejnadějnější embrya pro transfer, což zásadním způsobem zvyšuje míru úspěšnosti IVF-ET. Tento přístup našel své ukotvení již i v legislativě, neboť pojišťovny ve svých úhradách mimo jiné rozlišují, zda bylo v prvním a druhém cyklu transferováno pouze jedno embryo, nebo zda došlo k přenosu vícera z nich.

Stimulace vaječníků umožní získat více vajíček

Získání kvalitního embrya pro transfer je samozřejmě do značné míry odvislé od počtu získaných zralých vajíček vhodných k oplodnění. I v tomto ohledu došlo k zásadním změnám od doby, kdy mohlo být k oplodnění využito pouze jedno, v přirozeném cyklu dozrávající vajíčko. Možnosti stimulace vaječníků umožňují zisk většího počtu zralých vajíček v jednom cyklu a tím i větší možnost výběru po jejich oplodnění spermiemi.

Zde je vhodné ještě zdůraznit, že i léky využívané v metodách asistované reprodukce prošly velkou proměnou. Například folikuly stimulující hormon, využívaný právě pro stimulaci vaječníků, který byl dříve získávaný izolací z moči menopauzálních žen, je v současné době připravován pomocí geneticky modifikovaných organismů. Se zaváděním nových léků úzce souvisí i vývoj celé řady léčebných protokolů, které mohou být voleny přímo podle potřeb konkrétní ženy. Zároveň tak mohou být i minimalizována některá rizika, která metody IVF-ET historicky provázela, jako je například hyperstimulační syndrom.

Zavedení ICSI – injekce spermie do vajíčka

Velkým pokrokem, který výrazným způsobem zvyšuje úspěšnost asistované reprodukce, bylo zavedení mikromanipulační metody ICSI (intracytoplasmic sperm injection). Jedná se o přímé zavedení spermie do vajíčka a využití této techniky je vhodné například ve chvílích, kdy do hry vstupuje vada na straně muže. Podíl IVF-ET cyklů, které využívají tuto metodu, kontinuálně roste. V současné době existuje i vylepšená metoda ICSI (tzv. PICSI), během níž je použita spermie, která byla předvybrána na základě své schopnosti vázat se na povrch vajíčka. Do strategií řešících mužskou neplodnost patří i metody TESE (testicular sperm extraction) a MESA (microsurgical epididymal sperm aspiration), využívané v případech, kdy není možný odběr spermií přímo z ejakulátu.

Z dalších metod, které posouvají IVF-ET na další úroveň, je možné jmenovat například asistovaný hatching, který usnadňuje putování embrya z jeho obalů a uhnízdění v děloze. Zcela unikátní pozici pak zaujímá preimplantační genetická diagnostika. Odborné prameny uvádějí, že využitím možností kontroly genetického vybavení embrya je možné zvyšovat úspěšnost otěhotnění o téměř 10 %.  

Zamražení embryí i vajíček a spermií

Není možné opomenout ani rozvoj metod, které sice nesouvisí přímo s provedením umělého oplodnění, ale umožňují například uskladnění přebytečných embryí, která je pak možné využít v dalších cyklech, případně přímo zárodečných buněk (vajíček a spermií). Řeč je o kryokonzervaci, tedy skladování při velmi nízkých teplotách. Statistika říká, že až 90 % takto uchovaných buněk zůstává po rozmražení vhodných pro další využití. V některých situacích je dokonce výhodnější léčebný cyklus přerušit a využít transfer až v dalším cyklu, kdy je tělo ženy vhodně stimulováno k přijetí embrya. Tento trend je nejvíce patrný u žen, jejichž věk již přesáhl 40 let.

Věk je důležitý faktor

Všechny pokroky dosažené moderní medicínou jsou nesmírně důležité, nicméně i přesto musí být člověk v jejich interpretaci opatrný. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují úspěšnost početí, je věk ženy. Je tedy žádoucí, aby páry začaly s léčbou neplodnosti včas. Bohužel, trend je v současné době spíše opačný a průměrný věk žen, které využívají metod asistované reprodukce, postupně stoupá. Proto je nutné statistické údaje vyhodnocovat i v této souvislosti. Obvykle se udává, že úspěšnost jednoho cyklu IVF-ET u žen do 35 let je přibližně 20 %, mezi 35 a 39 rokem cca 14 % a u žen nad 40 let klesá ke 4 %. Páry, které se chtějí stát rodiči, by proto měly brát ve svém plánování v úvahu i tento důležitý faktor.

(eub)

Zdroj:

https://www.uzis.cz/res/f/008274/asistreprodukce2017.pdf

https://www.uzis.cz/res/f/008365/asistreprodukce2018-2019.pdf

https://www.researchgate.net/publication/362645942_Soucasne_trendy_a_praxe_v_asistovane_reprodukci_-_srovnani_Ceska_Nemecka_a_Rakouska#fullTextFileContent

http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3136/3121

https://www.reprofit.cz/nase-vysledky/uspesnost-lecby/

Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?

Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?

Rozmnožovací soustava je velice složitý systém, který je propojen s celým lidským organismem, a proto může být ovlivněn nemalou řadou faktorů. Mnoho z nich s sebou přináší moderní doba, čímž nechtěně snižuje schopnost mnoha párů přirozeně počít potomka. Na vině je jak nezdravý životní styl, tak odsouvání mateřství do pozdějšího věku a vysoká míra stresu, které je každý z nás denně vystaven. K těmto běžným vlivům pak přistupují různé nemoci, včetně těch nádorových či autoimunitních, které mohou přímo či nepřímo zasahovat do funkčnosti reprodukčního aparátu.

Číst více
Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Neplodnost se v současné době stává celosvětovým problémem, se kterým se potýká přibližně 15–20 % párů v reprodukčním období. Se vzrůstajícím věkem páru se riziko ještě zvyšuje. Na vině je v mnoha případech nezdravý životní styl charakterizovaný patologickými pohybovými stereotypy a provázený stresem, který se ještě prohlubuje ve chvíli, kdy pár zjistí komplikace při početí potomka. Pro odstranění řady obtíží (tzv. funkční sterility) může být využito fyzioterapie (pohybové terapie). Hlavním cílem tohoto oboru je diagnostika a léčba poruch pohybového aparátu a zároveň prevence jejich vzniku.

Číst více