Články - detail

Domů dash Články dash Nepravdy, polopravdy a mýty o neplodnosti
Nepravdy, polopravdy a mýty o neplodnosti
calendar 13. 10. 2022

Nepravdy, polopravdy a mýty o neplodnosti

Výhodou moderní doby je skutečnost, že umožňuje snadný přístup k mnoha informacím. Nejinak je tomu i v případě otěhotnění. I zde je však možné narazit jak na informace seriózní, tak na ty zavádějící či vysloveně nesmyslné. V tomto krátkém přehledu naleznete nejčastěji opakované bludy, výmysly a polopravdy.

1. mýtus: Neplodnost je pouze záležitost žen

Jeden ze zásadních mýtů, které o početí kolují, říká, že neplodnost je pouze problémem ženy. Moderní medicína ovšem dávno ví, že poruchy plodnosti mohou být na straně obou partnerů, pouze důvody jsou u každého pohlaví jiné. Ne nadarmo se říká, že neplodnost je diagnózou celého páru. Vždyť i statistické údaje na tuto skutečnost poukazují. Přibližně u jedné třetiny párů, které řeší problémy s otěhotněním, je porucha na straně muže a v případě dalších 20 % se jedná o komplikace způsobené jak ženskými, tak mužskými faktory.  

2. mýtus: Šance na otěhotnění jsou ovlivňovány pouze věkem ženy. Na věku muže nezáleží

O skutečnosti, že s věkem ženy (po nejvíce plodném období cca mezi 25. a 30. rokem) klesá šance na otěhotnění, snad v současné době již nikdo nepochybuje. S touto problematikou však souvisí tradovaný mýtus, podle kterého na věku ženy sice záleží, ale na věku muže nikoli. Souhlasit je možné pouze se skutečností, že muži mohou zůstat plodní i do vysokého věku. Zároveň ale platí, že se zvyšujícími roky se u řady mužů dostavuje například erektilní dysfunkce a snižuje se kvalita spermatu. Navíc je nutné připočíst ještě skutečnost, že v posledních letech obecně narůstají problémy s plodností mužů.

Zároveň je vhodné zmínit i další často tradovaný mýtus. Podle něj muž, který nemá problémy s ejakulací, nemůže být neplodný. Bohužel, v mnoha případech zdání klame, a ačkoli není možné na první pohled problém rozeznat, může spočívat například v nízké kvalitě či počtu spermií.

Závěrem ještě dodejme, že i tvrzení, že mladá žena nemůže mít problémy s otěhotněním, je naprosto mylné. Existuje celá řada komplikací, které s věkem nesouvisí a se kterými se může potýkat žena jakéhokoli věku. To samé samozřejmě platí i pro jejich partnery.

3. mýtus: Pár, který již dítě má, nemůže mít problémy při dalším otěhotnění

Pravdou je, že bezproblémovým průběhem otěhotnění si nemůže být jistý nikdo. Tedy ani páry, které v minulosti bez jakýchkoli komplikací počaly. Tento stav má dokonce i své označení. V případě, že se ženě, která již těhotná byla, nedaří znovu otěhotnět, hovoříme o tzv. sekundární neplodnosti.

4. mýtus: Stres je důvodem neplodnosti. Stačí jej odbourat a vše se vyřeší

Bohužel, tak snadné to není. Neplodnost je choroba jako každá jiná a stejně jako u jiných nemocí nepředpokládáme, že odezní sama. Proto bychom i v případě, že se nám nedaří počít, měli vyhledat lékařskou pomoc. Na druhou stranu je samozřejmé, že dlouhodobý chronický stres je obecně zatěžující pro naši psychickou pohodu a tělesné zdraví celkově.

5. mýtus: Konzumace vybraných potravin je rozhodující pro úspěšné početí

Stejně jako neexistuje spásná potravina, která by zajistila úspěšné otěhotnění, neexistuje ani potravina, která by početí znemožnila. Jak již bylo naznačeno výše, důležitý je obecně zdravý životní styl. Vyvážená strava a přiměřená fyzická aktivita jsou doporučovány i za běžného života a ve chvíli, kdy se páry snaží o početí potomka, by měla být pravidla zdravé životosprávy dodržována tím spíše. Například negativní vliv nadváhy při snaze o početí byl potvrzen jak u žen, tak u mužů. Stejně tak je ale nežádoucí i nezdravá podváha a podvýživa. Nezbytné je vyhnout se látkám, které i za normálních okolností negativně ovlivňují naše zdraví. Tedy například nepřiměřenému množství alkoholu či omamným látkám.

6. mýtus: Kouření způsobuje problémy jen během těhotenství, na otěhotnění vliv nemá

Ačkoli by bylo možné zmínit kouření jen krátce v minulém odstavci, je jeho vliv na úspěšnost početí natolik zásadní, že je namístě věnovat mu odstavec vlastní. Kouření je počítáno mezi hlavní faktory ovlivňující plodnost, neboť byl prokázán (mimo jiné) jeho vliv jak na kvalitu spermií, tak na kvalitu vajíček. Z výše uvedeného je tedy patrné, že se opět jedná o faktor ovlivňující jak ženskou, tak mužskou plodnost. Potvrzen je i jeho negativní dopad na úspěšnost metod asistované reprodukce.  

7. mýtus: Užívání antikoncepce způsobuje neplodnost

Dalším hojně tradovaným mýtem je tvrzení, že užívání antikoncepce způsobuje neplodnost. Nic takového však nebylo odbornými studiemi potvrzeno. Pravdou je, že po vysazení antikoncepce může nějakou dobu trvat, než se menstruační cyklus ženy ustálí. Nicméně z dlouhodobého pohledu nebyl negativní vliv antikoncepce na plodnost prokázán.

8. mýtus: Musím čekat alespoň rok, než se půjdu o svých problémech poradit s lékařem

Je pravda, že neplodnost je definována jako neschopnost počít dítě přirozenou cestou během jednoho roku pravidelného nechráněného pohlavního styku. Jak již ale bylo řečeno, výrazně závisí i na věku ženy. Proto je u žen, které chtějí počít dítě v pozdějším věku (cca po 35. roce), vhodné, aby se s lékařem poradily již dříve. Stejně tak je konzultace s odborníkem vhodná, pokud pár ví o komplikacích, které by k neplodnosti teoreticky mohly vést (gynekologická onemocnění, závažné infekce, operace, úrazy apod.).

9. mýtus: IVF (in vitro fertilizace) je jediná možnost léčby neplodnosti

Medializace úspěchů metod IVF mohla v některých lidech vzbudit dojem, že se jedná o jedinou možnost, jak léčit neplodnost. To však rozhodně neodpovídá skutečnosti a zdaleka ne všechny páry, které se potýkají s problémy s otěhotněním, musí podstoupit IVF. V mnoha případech jsou dostačující jednodušší metody, například hormonální terapie, nitroděložní inseminace apod.

10. mýtus: Šance na otěhotnění záleží na frekvenci pohlavního styku

Bohužel, tak snadné to není. Důležitější než frekvence styku je jeho správné načasování, neboť vajíčko může být úspěšně oplodněno pouze ve velmi krátkém časovém úseku po ovulaci. Šanci na otěhotnění nezvýší ani setrvání vleže, případně se zvednutýma nohama po pohlavním styku, jak se také někdy traduje.

Souhrn dalších nepravd

Závěrem je namístě uvést ještě některé další nepravdy, které si snad ani nezaslouží vysvětlující komentář.

  • Nelze otěhotnět při prvním nechráněném styku.
  • U všech žen trvá menstruační cyklus 28 dní, ovulace musí být tedy u všech žen přesně v polovině, tedy 14. den cyklu a pouze v tento den je možné otěhotnět.
  • Žena, která během styku nedosáhla orgasmu, nemůže otěhotnět.

(eub)

Zdroj:

https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/6-myths-about-fertility

https://www.coastalivf.com.au/help/common-fertility-myths/

https://www.bannerhealth.com/healthcareblog/teach-me/infertility-fertility-myths-facts-pregnancy-problems-male-female

https://www.healthline.com/health/infertility/common-myths

https://www.livehealthily.com/getting-pregnant/9-fertility-myths

https://www.nytimes.com/2020/04/15/parenting/fertility/trying-to-conceive-myths.html

https://www.forbes.com/health/family/fertility-myths-debunked/

https://cz.clearblue.com/plodnost/myty-fakta-plodnost

Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?

Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?

Rozmnožovací soustava je velice složitý systém, který je propojen s celým lidským organismem, a proto může být ovlivněn nemalou řadou faktorů. Mnoho z nich s sebou přináší moderní doba, čímž nechtěně snižuje schopnost mnoha párů přirozeně počít potomka. Na vině je jak nezdravý životní styl, tak odsouvání mateřství do pozdějšího věku a vysoká míra stresu, které je každý z nás denně vystaven. K těmto běžným vlivům pak přistupují různé nemoci, včetně těch nádorových či autoimunitních, které mohou přímo či nepřímo zasahovat do funkčnosti reprodukčního aparátu.

Číst více
Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Neplodnost se v současné době stává celosvětovým problémem, se kterým se potýká přibližně 15–20 % párů v reprodukčním období. Se vzrůstajícím věkem páru se riziko ještě zvyšuje. Na vině je v mnoha případech nezdravý životní styl charakterizovaný patologickými pohybovými stereotypy a provázený stresem, který se ještě prohlubuje ve chvíli, kdy pár zjistí komplikace při početí potomka. Pro odstranění řady obtíží (tzv. funkční sterility) může být využito fyzioterapie (pohybové terapie). Hlavním cílem tohoto oboru je diagnostika a léčba poruch pohybového aparátu a zároveň prevence jejich vzniku.

Číst více