Články - detail

Domů dash Články dash Na jaké odborníky se obrátit při léčbě neplodnosti
Na jaké odborníky se obrátit při léčbě neplodnosti
calendar 18. 11. 2021

Na jaké odborníky se obrátit při léčbě neplodnosti

V posledních letech se čím dál více párům nedaří otěhotnět. Pokud se nacházíte v podobné situaci a uvažujete o tom, co dál, přečtěte si následující článek. Napoví vám, jak postupovat a na kterého lékaře se obrátit s cílem zahájit léčbu neplodnosti.

Neplodnost je definovaná jako neschopnost otěhotnět při pravidelném nechráněném pohlavním styku po dobu alespoň jednoho roku. Zhruba pětina párů se s neplodností potýká, přičemž je to stále diskutovanější téma, které se týká mnohých z nás. Příčiny neplodnosti mohou být různé, a to na straně ženy i muže. Výběr léčby se odvíjí od diagnostikovaných problémů v páru, ale také od celkového zdraví partnerů, délky snahy o otěhotnění a výsledků testů. 

Návštěva gynekologa 

Podle zákona (č. 48/1997 Sb.) jsou výkony asistované reprodukce hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě doporučení registrujícího ženského lékaře. Vaše první kroky by tudíž vždy měly vést k ošetřujícímu lékaři – gynekologovi, který vám může pomoci odhalit příčinu neúspěchu a nasměřuje vás dál.  

Pokud se vám delší dobu nedaří otěhotnět, gynekolog může pomocí vyšetření odhalit některé možné příčiny vedoucí k neplodnosti a zahájit odpovídající léčbu:  

  • Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je často příčinou ženské neplodnosti, která ovlivňuje schopnost ženy pravidelně ovulovat. V takových případech je otěhotnění obtížné.  
  • O endometrióze hovoříme, když se tkáň, která za běžných okolností vystýlá dělohu, vyskytuje také jinde, například ve vaječnících nebo vejcovodech. Léčba je individuální a může zahrnovat i chirurgický zákrok.
  • Děložní myomy jsou benigní nádory, které rostou v děložní tkáni a jsou běžným nálezem u žen v reprodukčním věku. Ačkoliv mohou negativně ovlivňovat schopnost otěhotnět nebo vést k jiným komplikacím, mnoho žen s myomy je schopno otěhotnět a těhotenství udržet. 
  • Předčasná menopauza – pokud je ženě méně než 40 let a její vaječníky přestanou fungovat, jedná se o tzv. předčasnou menopauzu. Vzhledem k nízké pravděpodobnosti přirozeného početí může být darování vajíček s in vitro fertilizací jednou z nejúčinnějších léčebných postupů pro ženy s touto diagnózou. 

Gynekolog také provádí kontrolní stěr ze sliznice děložního čípku. Jedná se o rutinní vyšetření, které je součástí každoroční preventivní prohlídky. Výsledky tohoto vyšetření, tzv. onkologické cytologie, s sebou případně vezměte do centra reprodukční medicíny. Zdravotní služby se v souvislosti s umělým oplodněním poskytují bezplatně pouze na základě doporučení gynekologa, ale neplatí to neomezeně. 

Podmínky pro zahájení léčby neplodnosti 

Péče poskytnutá v souvislosti s IVF je hrazená z veřejného zdravotního pojištění, to ovšem neznamená, že je zcela zdarma. Pacientky si doplácejí například za specifická laboratorní vyšetření, hormonální léky sloužící ke stimulaci vaječníků před zákrokem anebo jiné, specifičtější metody oplodnění vajíčka v laboratorních podmínkách. 

Úhrada souvisí i s níže uvedenými okolnostmi:

  • Věk ženy. Ze zdravotního pojištění jsou hrazené úkony provedené v souvislosti s umělým oplodněním ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení třicátého devátého roku věku a ostatním ženám od 22 do 39 let věku.
  • Četnost pokusů. V těchto případech jsou služby hrazené nejvíce 3×, popřípadě 4× za život v případech, kdy u prvních dvou pokusů bylo přeneseno nejvýše jedno embryo oplodněné mimo tělo ženy.  

Ovšem to neznamená, že se ve vyšším věku nemůžete pokusit o umělé oplodnění. V režimu samoplátce je možné provést umělé oplodnění v plodném věku ženy až do věku 49 let.  

První návštěva v centru reprodukční medicíny 

Centra reprodukční medicíny by měla poskytovat konzultace bezplatně a pacientky a jejich partnery detailně informovat o možnostech léčby a odpovídajících sazbách.  

Při první návštěvě v centru reprodukční medicíny se stanoví vhodný vyšetřovací plán na míru vaší situaci. V rámci vstupního vyšetření lékař zjišťuje osobní a rodinnou anamnézu obou partnerů. Součástí jsou také specifická gynekologická (stěr, ultrazvuk malé pánve nebo folikulometrie, průchodnost vejcovodů) a genetická vyšetření. Kromě vyšetření ženy může být namístě také vyšetření spermiogramu muže. V případě potřeby je možné také vyšetření urologem, klinickým imunologem, psychologem nebo sexuologem.  

Pouze po důsledném vstupním vyšetření lze zjistit možnou příčinu a navrhnout správnou léčbu neplodnosti metodou, která je pro vás nejvhodnější.  

(lexi) 

Zdroje:  

https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/when-should-i-see-a-fertility-specialist 

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/nove-podminky-pro-umele-oplodneni 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48 

https://www.fnmotol.cz/car/caste-dotazy/ 

Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte
Ženská neplodnost / Prevence

Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte

Obezita je celosvětovým problémem, který rok od roku nabývá na důležitosti. Statistická data totiž hovoří jasně. Například v České republice se s obezitou potýká každý pátý člověk. S nadváhou pak dokonce každý druhý. Kromě spojitosti se závažnými chorobami, se kterými nepřiměřená hmotnost souvisí (kardiovaskulární onemocnění, diabetes apod.), se tato problematika promítá i do schopnosti žen otěhotnět a přivést na svět zdravého potomka. Ne nadarmo lékaři vyzývají ženy, které plánují početí, ke stabilizaci a optimalizaci tělesné hmotnosti. Pokud je žena obézní (to znamená, že její BMI – body mass index – je vyšší než 30 kg/m2), může se její snaha o početí a prožití kouzelného období těhotenství zásadním a velmi nepříjemným způsobem zkomplikovat. V následujících odstavcích zmíníme několik oblastí, které s nadměrnou tělesnou hmotností, početím a těhotenstvím souvisí. Ovšem nevynecháme ani problematiku podváhy u žen plánujících rodinu.

Číst více
Pokrok metod asistované reprodukce je stále větší. Čím to je?

Pokrok metod asistované reprodukce je stále větší. Čím to je?

Během více než 40 let své existence prošly metody asistované reprodukce značnou proměnou. V každém dílčím kroku byla zavedena celá řada zlepšení, která společně mají výrazný vliv na celkovou úspěšnost léčby neplodnosti. To je jistě potěšující skutečnost, neboť zájem o tyto metody v posledních letech stále roste.

Číst více