Hormonální poruchy

Domů dash Hormonální poruchy

Jednou z příčin neplodnosti, kterou nacházíme u mužů i u žen, je porucha hormonální rovnováhy. Moderní medicína naštěstí zná způsoby, jak se s tímto problémem vypořádat.

Co jsou hormony a jak fungují?

Hormony jsou chemické látky, které se přirozeně tvoří v našem těle a jsou vylučovány do krve. Krevní cestou jsou následně transportovány ke svým cílovým tkáním, kde se uplatní vazbou na specifické receptory. Oblasti, ve kterých se hormony vytváří, se nazývají žlázy s vnitřní sekrecí neboli endokrinní žlázy. Těch je v našem těle celá řada – pro rozmnožování jsou nejdůležitější hypotalamus a hypofýza (obě struktury jsou součástí mozku), dále varlata (u mužů) a vaječníky (u žen).

Hormony spolu různě vzájemně reagují, musí tedy fungovat bezchybně jako celek. Sekrece jednotlivých hormonů je přísně regulována a jakékoli problémy, byť jen s jedním hormonem, naruší funkci celé soustavy, nebo dokonce celého organismu.

Hlavní koordinátor

Řídicím centrem hormonální aktivity celého organismu je hypotalamus (součást mezimozku). Hypotalamus produkuje dvě skupiny hormonů – statiny a liberiny. Obě skupiny přímo ovlivňují nejdůležitější endokrinní žlázu – hypofýzu (neboli podvěsek mozkový). Zatímco statiny tvorbu a uvolňování hormonů blokují, liberiny působí stimulačně.

Celý proces je řízen pomocí složitých zpětnovazebných systémů působících v rámci celého organismu. Ty monitorují potřeby organismu a hladiny hormonů v krvi a tkáních a tyto informace následně přenáší do mozku. Výše zmíněný hypotalamus pak informace vyhodnocuje a dle potřeby ovlivňuje hormonální tvorbu.

Úloha hypofýzy

Podvěsek mozkový (hypofýza) produkuje celou řadu hormonů, jež ovlivňují různé orgány a tkáně v těle. Produkce hormonů v hypofýze je řízena hypotalamem.

V další části článku se zaměříme pouze na tu část produkce, která je spojena s rozmnožováním. Hypotalamus produkuje gonadoliberiny, které stimulují hypofýzu k produkci tzv. gonadotropních hormonů. Jedná se o:

Oba tyto hormony působí přímo na cílové orgány – varlata nebo vaječníky. Podporují růst a vývoj pohlavních žláz, jejich další funkcí je jejich stimulacie k produkci vlastních hormonů. 

Jak fungují hormony FSH a LH 

Jak už z názvu vyplývá, folikuly stimulující hormon podporuje růst a vývoj ovariálních folikulů, což jsou váčky, ve kterých dozrává vajíčko. U mužů je FSH nezbytný pro produkci zdravých spermií.

LH je hlavním hormonem pro navození ovulace a vznik a udržování žlutého tělíska. Žluté tělísko se vytvoří v místě, kde zralé vajíčko opouští vaječník a jeho úkolem je sekrecí progesteronu podporovat časnou fázi těhotenství. Jak u mužů, tak u žen stimuluje sekreci steroidních hormonů. Ve varlatech sekreci testosteronu, ve vaječnících sekreci estrogenu. 

LH zodpovídá za tvorbu pohlavních hormonů. Jedná se o:

Estrogeny a progesterony

Pod vlivem FSH a LH se uvolňují z vaječníků hormony estrogeny a progesterony. Estrogen je hlavní ženský hormon, který je produkován vaječníky, ale v malém množství se tvoří i v nadledvinách a v tukových buňkách. Jeho funkcí je zejména vývoj sekundárních pohlavních znaků, má vliv na menstruační cyklus a těhotenství. Po menopauze výrazně klesá. 

Progesteron je hormon, jenž připravuje děložní výstelku pro uhnízdění vajíčka, udržuje těhotenství, a po ovulaci potlačuje hladiny estrogenu. Snížení nebo nepoměr koncentrací FSH a LH může vést k poruchám ovulace a neplodnosti, jak často pozorujeme např. při syndromu polycystických vaječníků.

HCG (lidský choriový gonadotropin)

Třetím významným gonadotropinem je hCG (lidský choriový gonadotropin). Je vylučován placentou a, zajišťuje udržení těhotenství. Jeho zvýšená hladina v moči je ukazatelem těhotenství při prováděném testování. 

Hormonální nerovnováha a její následky

Hormonální nerovnováha může spočívat ve zvýšení tvorby hormonů anebo v jejím snížení. Jakmile dojde k vychýlení jednoho z řídicích hormonů, ihned je ovlivněna tvorba dalších hormonů, a tím dojde k poruše funkce reprodukčních orgánů. Jedná se o nejčastější příčinu neplodnosti u žen, která je ale často dobře léčitelná. Nedostatek těchto hormonů během puberty znamená nesprávný vývoj pohlavních žláz.

Mezi nejčastější příčiny hormonální dysbalance patří:

Využití v léčbě

Hormony jsou používány také v terapii neplodnosti. Dříve se získávaly z lidské moči a obsahovaly řadu nežádoucích příměsí a různé hladiny hormonů. V současné době již existují moderní přípravky, které obsahují gonadotropiny získané speciální metodou genetického inženýrství v laboratorních podmínkách na umělých kulturách zvířecích nebo lidských buněk (pomocí tzv. rekombinace DNA) a jsou díky tomu téměř stoprocentně čisté a mají lepší účinnost.

Zdroje:

Nejčastější otázky

Často kladené dotazy

Neplodnost znamená, že pár není schopen otěhotnět po pravidelném nechráněném pohlavním styku v průběhu jednoho roku. Neznamená to vždy, že žena nemůže otěhotnět nikdy.
Neplodnost se vyskytuje jak u mužů, tak u žen. Příčiny poruchy plodnosti nacházíme v jedné třetině u žen, v třetině u mužů a v poslední třetině to bývá komplikace u obou partnerů.
Věk ženy je velmi důležitým faktorem. Čím více se přibližuje k 35–40 rokům, tím je šance na otěhotnění nižší.

Pokud je ženě méně než 35 let, měli by partneři navštívit odborníka po jednom roce nechráněného pohlavního styku. Ženy nad 35 let by měly navštívit odborníka po šesti měsících snahy.

Na začátku je nutná anamnéza, kdy lékař zjišťuje základní informace o celkových onemocněních, životním stylu, zaměstnání a užívání léků a zejména gynekologickou anamnézu ženy. Poté se provádí gynekologické vyšetření a ultrazvuk pánve. Dalším vyšetřením může být zjištění průchodnosti vejcovodů.
Nejčastější léčbou je IVF (in vitro fertilizace), při které se vajíčko oplodní spermií mimo tělo ženy, tedy ve zkumavce. Častá je také metoda IUI (intrauterinní inseminace), během které odborník aplikuje při normálním spermiogramu odebrané spermie až do dělohy ženy. Tato varianta se využívá např. při poruše tvorby hlenu nebo při přítomnosti protilátek proti spermiím. Vždy záleží na individuální příčině neplodnosti a na vyhodnocení odborníka.
Ano, po porodu prvního dítěte mohlo v průběhu měsíců či let dojít k dalším komplikacím, které vedou k neplodnosti. Může se jednat o záněty, vznik endometriózy apod. Sekundární neplodnost je dokonce mnohem častější než ta primární. Tedy než schopnost otěhotnět napoprvé.
Ano, je to možné při využití metody IVF.
Ano, stres může být také příčinou neplodnosti.

Centra pomoci

Hledáte pomoc? Navštivte některé ze specializovaných center v ČR!

Mapa center pomoci
Centra pomoci
testemonial

Slovníček pojmů

Problematika léčby neplodnosti a asistované reprodukce je bohatá na odbornou terminologii. V následujícím slovníčku naleznete základní pojmy, se kterými se můžete při zjišťování možností její léčby setkat.

Nakouknout do slovníku