Články - detail

Domů dash Články dash Transfer jednoho, či více embryí? Jak se správně rozhodnout
Transfer jednoho, či více embryí? Jak se správně rozhodnout
calendar 6. 6. 2022

Transfer jednoho, či více embryí? Jak se správně rozhodnout

Cílem stimulovaných cyklů asistované reprodukce je podpořit vývoj většího množství vajíček (v běžném cyklu dozrává pouze jedno). Díky jejich odběru je následně možné získat více životaschopných embryí a pro přenos do těla ženy vybrat pouze jedno či dvě, které nejlépe prosperují. Součástí IVF (in vitro fertilizace) bude proto i rozhodování o počtu embryí, která mají být přenesena. Tento proces přenosu vybraného embrya nebo embryí do dělohy ženy je nazýván embryotransfer a jedná se (ve většině případů) o nebolestivý zákrok prováděný ambulantně.

Kolik embryí se obvykle přenáší

Počet přenášených embryí se postupně vyvíjel v závislosti na tom, jak se zdokonalovaly techniky asistované reprodukce a přibývalo informací o možných výhodách a rizicích. V minulosti bylo běžné zavádět během jednoho transferu vyšší počet embryí (obvykle dvě až tři), v současné době se lékaři většiny evropských zemí kloní k transferu pouze jednoho, maximálně dvou embryí. Tento názor je i v souladu s doporučeními odborných společností, v naší zemi například České gynekologicko-porodnické společnosti. V České republice je tato problematika zahrnuta i v novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Úhradu služeb souvisejících s IVF je možné z veřejného zdravotního pojištění čerpat:

  1. třikrát během života v případě, že během prvních dvou embryotransferů bylo přeneseno více než jedno embryo,
  2. čtyřikrát v případě, že během prvních dvou embryotransferů bylo přeneseno pouze jedno embryo.

Jistě není v této souvislosti překvapující, že o výsledném počtu přenášených embryí rozhoduje daný pár společně s ošetřujícím lékařem a embryologem, kteří jim vysvětlí svá doporučení.

Čím se řídí lékař

Důležitým faktorem, kterým se lékaři při svém doporučení budou řídit, je věk nastávající matky. Obvykle jsou ženy na základě věku děleny do tří kategorií, a to na ženy do 37 let, ženy ve věku 37 až 39 let a ženy starší než 40 let. Mezi další parametry, které odborníci zohledňují, patří informace o tom, zda se jedná o první cyklus IVF nebo zda pacientka už absolvovala neúspěšný embryotransfer. Dále bude brán zřetel i na kvalitu embryí, která budou přenášena. Tato informace úzce souvisí s výše zmiňovaným faktorem, neboť obecně lze říci, že kvalita embryí klesá s rostoucím věkem ženy. Zároveň musí být v každém případě zohledněn i zdravotní stav ženy a samozřejmě stále platí maximální počet dvou přenášených embryí.

Jak již bylo řečeno, o konečném počtu přenášených embryí odborníci rozhodují až po dohodě s párem, který IVF podstupuje. V případě nastávajících rodičů totiž do rozhodovacího procesu vstupují ještě další aspekty, například preference dvojčat (i přes všechna rizika, která budou zmíněna v následujícím odstavci) nebo finanční situace rodiny.

Rizika spojená s přenosem většího počtu embryí

Statistiky ukazují, že pravděpodobnost úspěšného otěhotnění je přibližně stejná v případě, pokud budou zavedena dvě embrya najednou, jako v případě, kdy budou tato dvě embrya zavedena postupně. Proto je v současné době trendem zavádění jednoho, nejkvalitnějšího embrya. Proč tomu tak je? Hlavním argumentem proti zavádění vyššího počtu embryí je zvýšené riziko vícečetného těhotenství. Jeho riziko je ovšem při postupném zavádění jednoho embrya velmi nízké. S vícečetným těhotenstvím a porodem dvojčat či vícerčat se však pojí řada rizik, a to jak pro nastávající matku, tak pro děti. Statistiky říkají, že v případě vícerčat hrozí vyšší riziko potratu a zároveň dochází častěji k předčasným porodům. Novorozenci pak přicházejí na svět s nízkou porodní hmotností a zároveň nemají správně dovyvinuté některé životně důležité orgány, obzvláště plíce. U těhotné ženy hrozí například zvýšené riziko gestačního diabetu či preeklampsie.

Vzhledem k poklesu plodnosti spojené s věkem je vícečetné těhotenství při transferu více embryí pravděpodobnější u mladších žen. I tento aspekt má samozřejmě na paměti lékař, který páru vysvětluje všechna pro a proti transferu jednoho či dvou embryí. Potřeba je také zdůraznit skutečnost, že v současné době mohou být ostatní embrya zamražena a v případě neúspěchu přenesena později.

(eub)

Zdroj:

Social freezing jako možnost uchování „mladých“ a zdravých vajíček a spermií

Social freezing jako možnost uchování „mladých“ a zdravých vajíček a spermií

Každý z nás, ať už žena, či muž, se může rozhodnout uchovat své zárodečné buňky do budoucna – současné metody umožňují nejenom zmrazování spermií mužů, ale také vajíček žen. Důvody pro tyto kroky souvisí s celou řadou životních okolností, některé mohou být spojené se životním stylem, jiné naopak se zdravotními problémy, onemocněními nebo plánovanými zákroky. Cílem je uchovat zdravá vajíčka nebo spermie na později, až nastane ten správný čas na založení rodiny.

Číst více
Social freezing rozhodně není jen pro ženy, které dělají kariéru

Social freezing rozhodně není jen pro ženy, které dělají kariéru

O problémech s početím a léčbě neplodnosti se hovoří stále častěji a téma naštěstí přestává být tabu. Horší už je to v případě tzv. social freezingu, tedy zamražení zárodečných buněk – vajíček a spermií – a jejich využití v pozdější době. O tom se obecně ví málo a (zejména) ženy pak mohou propásnout jedinou možnost, jak se v budoucnu dočkat vlastního potomka. Jak vlastně social freezing probíhá a pro koho je vhodný? Hradí tuto metodu zdravotní pojišťovny? Nejen o tom hovoří vedoucí lékařka centra asistované reprodukce Pronatal MUDr. Nicole Mardešićová.

Číst více
Transfer jednoho, či více embryí? Jak se správně rozhodnout

Transfer jednoho, či více embryí? Jak se správně rozhodnout

Cílem stimulovaných cyklů asistované reprodukce je podpořit vývoj většího množství vajíček (v běžném cyklu dozrává pouze jedno). Díky jejich odběru je následně možné získat více životaschopných embryí a pro přenos do těla ženy vybrat pouze jedno či dvě, které nejlépe prosperují. Součástí IVF (in vitro fertilizace) bude proto i rozhodování o počtu embryí, která mají být přenesena. Tento proces přenosu vybraného embrya nebo embryí do dělohy ženy je nazýván embryotransfer a jedná se (ve většině případů) o nebolestivý zákrok prováděný ambulantně.

Číst více