Články - detail

Domů dash Články dash Jaká vyšetření vás čekají, když se nedaří počít miminko…
Jaká vyšetření vás čekají, když se nedaří počít miminko…
calendar 26. 8. 2021

Jaká vyšetření vás čekají, když se nedaří počít miminko…

Problémy s početím jsou v dnešní době, bohužel, stále častějším fenoménem. Páry by měly vyhledat odbornou lékařskou pomoc ve chvíli, kdy se ženě nedaří otěhotnět po roce pravidelného nechráněného styku. Platí to pro ženy mladší 35 let, u žen nad 35 let se období zkracuje na šest měsíců. Pokud řešíte tento problém i vy a přemýšlíte, co vás u lékaře bude čekat, následující článek je určený právě vám.

Obecné vyšetření

Hned na úvod je důležité zmínit, že příčiny nezdaru početí je třeba hledat u obou partnerů! Na vyšetření by se tedy měli dostavit oba společně. Vyšetření zahrnuje vstupní pohovor, který je až na detaily pro obě pohlaví stejný. V další části se provádí konkrétní vyšetření pro dané pohlaví (budou zmíněna dále).
Každé vyšetření je zahájeno odběrem osobní anamnézy, kam patří otázky typu:

 • Je váš životní styl aktivní, nebo spíše sedavý s vyšší dávkou stresu?
 • Pravidelně či příležitostně kouříte, pijete alkohol nebo užíváte jiné návykové látky?
 • Užíváte nějaké léky, případně které, jak často a jak dlouho je užíváte?
 • Léčíte se s nějakým systémovým onemocněním či jste prodělali nějaký úraz?
 • Přišli jste do styku (v domácnosti či v zaměstnání) s nějakými chemikáliemi, toxiny či radiací?

Následovat budou otázky choulostivého rázu, které jsou ovšem pro diagnostiku velice důležité. Jde zejména o sexuální anamnézu a údaje o menstruaci u žen:

 • Jak často máte pohlavní styk?
 • Užívala jste někdy hormonální antikoncepci? Jak dlouho?
 • Prodělal/a jste někdy nějakou pohlavně přenosnou nemoc?
 • Byla jste již v minulosti těhotná?
 • Měla jste v posledním roce pravidelnou menstruaci?
 • Podstoupil/a jste někdy v minulosti diagnostiku nebo i léčbu neplodnosti?

Jaká vyšetření čekají na muže?

Podstatou mužské plodnosti je hormonálně řízená produkce spermií ve varlatech, jejich následné vypuzení do pochvy ženy během pohlavního styku a jejich cesta do dělohy a vejcovodů, kde dojde ke splynutí s vajíčkem. Problém může nastat v jakémkoliv ze zmíněných mezistupňů, a proto je lékař musí všechny pečlivě vyšetřit.

Analýza vzorku spermatu

Odběr se provádí tak, že muž po masturbaci ejakuluje do speciální nádobky, kterou poté předá lékaři. Ten vzorek odešle do speciální laboratoře, kde se stanoví několik parametrů:

 • objem dodaného vzorku,
 • množství spermií na mililitr – jako průměrný vzorek se bere 15 milionů spermií,
 • vitalita – kolik spermií je živých,
 • pohyblivost – kritériem normální plodnosti je pohyblivost nad 63 %,
 • morfologie – více než 12 % spermií by mělo mít normální velikost a tvar.

Nejlepším ukazatelem možné neplodnosti je právě morfologie spermií. Může se ale stát, že spermiogram příčinu neplodnosti neobjasní, poté následují další vyšetření.

Testování hormonů

Pro reprodukci je nutná kooperace řady hormonů. Ty nejdůležitější jsou produkovány v mozku, konkrétně v hypotalamu a hypofýze, a ve varlatech. Hypotalamus produkuje gonadoliberiny, které řídí uvolňování dalších hormonů. Na úrovni hypofýzy se tvoří FSH (folikulostimulační hormon) a LH (luteinizační hormon) – oba jsou nezbytné pro správnou tvorbu spermií a pro produkci posledního klíčového hormonu. Tím je testosteron, který vzniká ve varlatech.
Lékař stanovuje hladinu těchto hormonů z krve pacienta. Toto vyšetření je velmi důležité, neboť i minimální výchylka v produkci kteréhokoli z nich může mít negativní důsledky na reprodukci.

Zobrazovací metody

Zobrazovací vyšetření se využívá pro zjištění případných anatomických odchylek na vývodných cestách, kterými spermie opouštějí mužský genitál. Nejčastěji se provádí ultrazvuk šourku, který zobrazí varlata, a můžeme tak diagnostikovat případné srůsty, cysty, nádory nebo také varikokélu (rozšíření žil žilní pleteně) či torzi varlete.
Další metodou je tzv. transrektální ultrazvuk, kdy se zavede sonda do konečníku a lékař tak může prohlédnout pacientovu prostatu.

Biopsie varlat

Tato metoda je užívána jen zřídka – pokud ostatní testy neodhalily žádnou příčinu neplodnosti. Biopsie je odběr tkáně prováděný vpichem pomocí duté jehly. Získaný vzorek tkáně se následně hodnotí pod mikroskopem. Biopsie je i jednou z možností odběru spermií pro techniky asistované reprodukce.

Jaká vyšetření čekají na ženu?

Plodnost ženy je podmíněna správně probíhajícím menstruačním a ovulačním cyklem, průchodností vejcovodů pro vajíčko a schopností děložní sliznice oplozené vajíčko implantovat a zajistit vhodné podmínky pro jeho další vývoj. Všechny tyto dílky skládanky jsou při neplodnosti podrobeny důkladnému vyšetření.

Hysterosalpingografie

Do dělohy se zavede katétr, kterým je následně aplikována kontrastní látka. Ta vyplní prostor dělohy a dostává se i do vejcovodů. Žena je následně ozářena rtg. paprsky, kdy na vzniklém snímku můžeme pozorovat tvar dělohy i vejcovodů, případné anatomické odchylky či srůsty bránící oplodnění vajíčka.

Transvaginální ultrasonografie

Lékař zavádí ultrazvukovou sondu do pochvy pacientky. Tento způsob vyšetření umožní lepší a detailnější zobrazení orgánů nacházejících se v malé pánvi, a to hlavně vaječníků, kde můžeme nacházet případné cysty.

Testování ovariální rezervy

Tímto testem se snaží lékař zjistit, zda žena dokáže produkovat vajíčka, jaké kvality tato vajíčka jsou a zda vaječníky správně reagují na hormonální podněty. Nejběžnějším testem je stanovení hladiny FSH z krve odebrané 3. den menstruačního cyklu. Kromě hladiny FSH může chtít lékař stanovit hladinu estradiolu či antimülleriánského hormonu (atypický hormon produkovaný pouze ve vaječnících, jehož hladina přímo souvisí s množstvím vajíček ve vaječnících).

Vyšetření luteinizačního hormonu (LH) v moči

Tento test si je žena schopna bez problémů provést sama v pohodlí domova. Funguje na podobném principu jako těhotenský test – žena se vymočí na indikátor a po chvíli odečte výsledky. Luteinizační hormon se v moči výrazně zvyšuje během ovulace, a dokonce i jeden až dva dny před ní. Test tedy slouží jako spolehlivý indikátor času nejvyšší plodnosti.

Hysteroskopie

Toto vyšetření se provádí na operačním sále. Lékař zavede do pacientčiny dělohy hysteroskop – tenký přístroj v podobě kabelu, který má na konci osvětlení, kameru a port pro nástroje. Pomocí hysteroskopu lékař prohlédne vnitřek dělohy, může odhalit případné patologie (srůsty, polypy atd.) a rovnou je odstranit. Je také možné odebrat vzorky tkáně na další vyšetření.

Laparoskopie

Jedná se o miniinvazivní chirurgickou metodu spočívající v přístupu do dutiny břišní pomocí tří drobných řezů, kterými chirurg zavede laparoskopické instrumentárium. Laparoskopie umožňuje detailně zkontrolovat orgány malé pánve, odhalit případné patologie a ty případně okamžitě vyřešit (pokud je to možné vzhledem k jejich rozsahu a stavu pacientky). S ohledem na to, že jde o chirurgický zákrok a z něj plynou možné komplikace, není laparoskopie metodou první volby, ale spíše metodou poslední, pokud se nedaří zjistit důvod neplodnosti žádným jiným testem.

Pokud vás trápí problémy s početím dítěte, rozhodně neváhejte a navštivte odborníka. Prováděné testy nejsou (až na opravdové výjimky) nikterak nepříjemné či náročné. Možná se bojíte, že vám lékař sdělí nějaký špatný nález. Ovšem dnešní medicína již natolik pokročila, že většina problémů způsobujících neplodnost se dá úspěšně řešit.

(ver)

Zdroje:

Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte
Ženská neplodnost / Prevence

Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte

Obezita je celosvětovým problémem, který rok od roku nabývá na důležitosti. Statistická data totiž hovoří jasně. Například v České republice se s obezitou potýká každý pátý člověk. S nadváhou pak dokonce každý druhý. Kromě spojitosti se závažnými chorobami, se kterými nepřiměřená hmotnost souvisí (kardiovaskulární onemocnění, diabetes apod.), se tato problematika promítá i do schopnosti žen otěhotnět a přivést na svět zdravého potomka. Ne nadarmo lékaři vyzývají ženy, které plánují početí, ke stabilizaci a optimalizaci tělesné hmotnosti. Pokud je žena obézní (to znamená, že její BMI – body mass index – je vyšší než 30 kg/m2), může se její snaha o početí a prožití kouzelného období těhotenství zásadním a velmi nepříjemným způsobem zkomplikovat. V následujících odstavcích zmíníme několik oblastí, které s nadměrnou tělesnou hmotností, početím a těhotenstvím souvisí. Ovšem nevynecháme ani problematiku podváhy u žen plánujících rodinu.

Číst více
Pokrok metod asistované reprodukce je stále větší. Čím to je?

Pokrok metod asistované reprodukce je stále větší. Čím to je?

Během více než 40 let své existence prošly metody asistované reprodukce značnou proměnou. V každém dílčím kroku byla zavedena celá řada zlepšení, která společně mají výrazný vliv na celkovou úspěšnost léčby neplodnosti. To je jistě potěšující skutečnost, neboť zájem o tyto metody v posledních letech stále roste.

Číst více