Články - detail

Domů dash Články dash Kvalita spermií. Jaké faktory ji ovlivňují?
Kvalita spermií. Jaké faktory ji ovlivňují?
calendar 15. 8. 2022

Kvalita spermií. Jaké faktory ji ovlivňují?

Neplodnost patří mezi problémy, se kterými se potýká celá řada párů. Ačkoli je neschopnost počít dítě velmi často spojována se zdravotními komplikacemi na straně ženy, ve skutečnosti se jedná o diagnózu celého páru. Navíc se na problémech s úspěšným otěhotněním v posledních desetiletích stále více podepisuje právě mužský faktor. Souvisí to se skutečností, že se snižuje jak množství, tak kvalita spermií.

S trochou nadsázky můžeme říci, že v lidském organismu souvisí všechno se vším. Proto je naprosto nezbytné, aby měl lékař kompletní informace o zdravotním stavu muže, který má podstoupit vyšetření a případně i léčbu související s neplodností. Důležité jsou pro něj například informace, které se týkají prodělaných onemocnění, úrazů či operačních zákroků, alergií, chronických onemocnění nebo dlouhodobě užívaných léků.

Seznámen by měl být i s tím, zda muž pracuje v prostředí, kde je vystaven nežádoucím vlivům (například nadměrné fyzické zátěži, radioaktivitě, toxickým látkám apod.). Zároveň jsou důležité i informace o věku a zdravotním stavu partnerky, průběhu její léčby v souvislosti s neplodností, informace o neschopnosti obou v páru počít dítě v minulých vztazích a podobně.

Spermiogram

Základním vyšetřením při podezření na komplikace spojené s mužskou neplodností je spermiogram. Jedná se o mikroskopické posouzení ejakulátu odebraného po několikadenní sexuální abstinenci. Posuzován bývá objem ejakulátu, počet, tvar a pohyblivost spermií a některé další vlastnosti semenné tekutiny (pH, viskozita, doba do zkapalnění).

V případě, že toto vyšetření předepíše lékař, hradí jej pojišťovna, muž ho ovšem může podstoupit i na základě svého rozhodnutí. V takovém případě se však musí připravit na platbu ve výši přibližně 1000 Kč. Ačkoli je spermiogram pro lékaře důležitým vodítkem, neexistuje jednoduchá paralela mezi kvalitou spermiogramu a úspěšností početí. Jak již bylo řečeno, záleží vždy na kompatibilitě obou partnerů. Zároveň klasický spermiogram například neodpovídá na otázku, zda je v pořádku genetická výbava spermií.

Vzhledem k výše zmíněným limitacím panuje v současnosti snaha zavádět další, zpřesňující vyšetření, která by lépe vypovídala o kvalitě spermií a umožnila tak i vhodný výběr léčby. Jako příklad je možné uvést metody, které testují kvalitu akrozomového váčku (nutný pro správnou interakci spermie a vajíčka) nebo zkoumají apoptózu (buněčnou smrt) spermií a fragmentaci jejich DNA.

Lékař pochopitelně posuzuje i celou řadu dalších skutečností (vedle spermiogramu a anamnézy). Jako příklad je možno uvést vyšetření hladin pohlavních hormonů, neboť hormonální rovnováha je nutným předpokladem pro správnou tvorbu spermií. 

Vzhledem ke známé skutečnosti, že na kvalitu spermií či na jejich schopnost oplodnit vajíčko mohou mít vliv určité typy infekcí mužských pohlavních orgánů, je vhodné i toto riziko vyloučit a v případě pozitivního nálezu infekci vhodným způsobem zaléčit.

Na kvalitu spermií však mohou negativně působit i další infekce a horečnatá onemocnění, které se netýkají přímo pohlavních orgánů, neboť, jak již bylo řečeno, spermiogram je odrazem celkové kondice muže. Dobrým příkladem z poslední doby může být například těžký průběh onemocnění covid-19. Naštěstí je u většiny mužů takovéto zhoršení spermiogramu pouze dočasné.

Jak ovlivnit kvalitu spermií

Kromě okolností, které muž sám ovlivnit nemůže a musí se spolehnout na pomoc odborníků, existuje řada věcí, kterými lze ke své dobré kondici přispět. Na kvalitu spermií má totiž velký vliv i životní styl a životospráva. Muži by tedy měli dbát na své zdraví, snažit se vyhnout nezdravému stravování a z něho plynoucí obezitě a přiměřeně sportovat (pozor ovšem na nepřiměřenou fyzickou námahu). Zároveň by měli být ostražití v situacích, při kterých vystavují genitálie zvýšeným teplotám (příliš častá návštěva sauny, nevhodné spodní prádlo, vyhřívané sedačky v autech apod.).

V dnešní době není možné podceňovat ani vliv neustálého stresu. Negativní vliv na výsledný spermiogram má i řada návykových látek, jako je nikotin, alkohol nebo drogy, a tedy i jim je nutné se vyhnout. Naopak nápomocné mohou být potraviny či doplňky stravy obsahující například kyselinu listovou, zinek, selen, koenzym Q nebo různé vitaminy.

(eub)

Zdroj:

https://www.fnol.cz/aktuality/jak-zlepsit-spermiogram-pomoci-muze-uprava-stravy

https://pronatal.cz/cs/lecba-neplodnosti-muzi

https://europeivf.com/cz/vysetreni-muzske-neplodnosti/

https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-1-10/download?hl=cs

https://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2017/04/07.pdf

Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Neplodnost se v současné době stává celosvětovým problémem, se kterým se potýká přibližně 15–20 % párů v reprodukčním období. Se vzrůstajícím věkem páru se riziko ještě zvyšuje. Na vině je v mnoha případech nezdravý životní styl charakterizovaný patologickými pohybovými stereotypy a provázený stresem, který se ještě prohlubuje ve chvíli, kdy pár zjistí komplikace při početí potomka. Pro odstranění řady obtíží (tzv. funkční sterility) může být využito fyzioterapie (pohybové terapie). Hlavním cílem tohoto oboru je diagnostika a léčba poruch pohybového aparátu a zároveň prevence jejich vzniku.

Číst více
Jak probíhá IVF – krok za krokem
Asistovaná reprodukce

Jak probíhá IVF – krok za krokem

Pár, jemuž lékař (gynekolog) doporučil využít služeb specializovaných center asistované reprodukce, nejprve podstoupí vstupní pohovor. Během něj získá lékař potřebné informace o svých nových pacientech a zároveň rozhodne o vyšetřeních, která bude potřeba doplnit. Obvykle jde o určení hladiny některých hormonů. U mužů je často doporučeno vyšetření ejakulátu (spermiogram). Na základě všech těchto informací pak lékař zvolí některou z mnoha dostupných metod asistované reprodukce, mezi kterými je asi nejznámější IVF (in vitro fertilizace).

Číst více