Články - detail

Domů dash Články dash Léčba neplodnosti může ovlivňovat pracovní výkony ženy
Léčba neplodnosti může ovlivňovat pracovní výkony ženy
calendar 16. 12. 2021

Léčba neplodnosti může ovlivňovat pracovní výkony ženy

Problémy s plodností a léčba neplodnosti mohou v některých případech trvat déle, což může mít vážné emocionální, fyzické a finanční dopady na ženu i jejího partnera. Problémy s častými kontrolami a stres z léčby se můžou projevit také na pracovním nasazení. Je dobré neztrácet naději, vytrvat a mít pozitivní přístup. Jsou to právě zaměstnavatelé, kteří mají možnost učinit kroky vedoucí k vytvoření chápajícího a podporujícího pracovního prostředí, které bude vycházet vstříc individuálním potřebám žen v tomto náročném čase.

„Neviditelné“ problémy s plodností  

Zatímco těhotenství a narození dítěte jsou viditelné a oslavované změny, problémy s plodností bývají neviditelné a tiché události. Stále více párů se potýká s neplodností a mnoho žen se v práci zdráhá sdílet svůj boj s neplodností z důvodu obav z negativního dopadu na jejich kariéru. Mnohé ženy tímto obdobím prochází „v tichosti“, necítí pro své problémy dostatek podpory ze strany zaměstnavatele. Ovšem tím, že se o problému nemluví, on nezmizí. Zároveň, když se zaměstnavatel o zmíněných potížích nedozví, není schopen reagovat na individuální potřeby svých zaměstnankyň.  

Zdroj komplikací v zaměstnání

Co je pro ženy podstupující léčbu neplodnosti nejobtížnější v souvislosti se zaměstnáním? 

  • Jak skloubit kontroly s prací. Kontroly na klinice reprodukční medicíny mohou být časté, termíny se mohou podle průběžných výsledků měnit, navíc někdy páry dojíždí na kliniky mimo místo svého bydliště. Tyto návštěvy mohou být časově náročné, nepředvídatelné a často vyžadují čas na zotavení, což přidává další stres do již tak náročného procesu. Pokud zaměstnavatel nedává pocit podpory a nevychází vstříc potřebám žen podstupující léčbu, může u žen dojít k depresi či syndromu vyhoření a k začarovanému kruhu stresu z práce a léčby. To vede k snížené výkonnosti a v důsledku stresu ke snížení vyhlídek na otěhotnění. 
  • Ztráta důvěry. V některých případech jsou ženy ovlivněné fyzickými a emocionálními problémy léčby a to jim brání v podání maximálního výkonu v práci. Dny dovolené nebo nemocenská, zameškání důležitých schůzek a boj s udržením pracovního tempa mohou být kolegy nebo vedením interpretované jako lenost nebo nedostatek motivace. To může mít za následek špatné hodnocení výkonu a ztrátu nových příležitostí nebo povýšení.
  • Rezignace na nové výzvy. Stres je jedním z faktorů, který je spojený s nižší pravděpodobností otěhotnění. Mnoho žen mění v období léčby neplodnosti svůj životní styl a snaží se omezit stres na minimum. Některé ženy opouštějí náročné pracovní pozice a uchylují se k těm s nižší mírou stresu. Jiné v očekávání těhotenství pozastavují svou kariéru, nežádají o lepší posty nebo povýšení nebo se nehrnou do nových projektů. 

Jak v práci pomoci ženám, které se léčí s neplodností

  • Informované vedení. Pokud vedoucí nebo manažeři personálního oddělení nemají ponětí o problémech s neplodností, se kterými se jejich zaměstnankyně potýkají, mohou je při pravidelném hodnocení výkonnosti znevýhodňovat. Zároveň pokud zaměstnankyně nemají jistotu, že se od svého zaměstnavatele dočkají v nějakém nelehkém osobním období podpory, budou se velmi zdráhat mluvit o svých problémech. To platí také pro léčbu neplodnosti. Pokud jste v pozici, která vám umožňuje vytvářet či ovlivňovat pravidla společnosti, zvažte, zda by nebylo vhodné vytvořit pro udržení těchto kvalitních zaměstnanců optimální podmínky.
  • Mluvte o tom. Problémy s plodností a léčba neplodnosti jsou dnes již normálním aspektem naší společnosti, a tak není důvod pro jejich tabuizaci. Nebojte se bez předsudků diskutovat o věcech, jako je neplodnost, IVF nebo potrat. Tím, že se o tématu začne mluvit, může jít o důležitý krok pro překonání ticha a vytvoření prostředí, kde se ženy budou cítit podporované a kde se snadněji podělí o své plány týkající se léčby neplodnosti a jejich kariéry.
  • Přizpůsobte firemní pravidla. Neplodnost je považovaná za chronické onemocnění, přesto naprostá většina zaměstnaneckých benefitů v našich zeměpisných šířkách léčbu neplodnosti nezmiňuje. V budoucích letech by vzhledem ke stále vyššímu věku těhotných žen mohlo dojít k formulaci nových pravidel, které by se týkaly podpory žen podstupujících léčbu neplodnosti, jako například zkrácení pracovní doby, volno před plánovaným početím, poradenství, nebo dokonce finanční podpora. Tyto změny by byly jasným signálem, že zaměstnavatel ženy v tomto období podrží, je přátelský k rodině a to může přilákat další talentované ženy s velkým potenciálem.  
  • Poskytněte vedení manažerům. Pro nastavení příznivé přátelské atmosféry je nutné vzdělat manažery na rozhodných pozicích v otázce vlivu léčby neplodnosti na práci a možných řešeních. Je důležité mít na paměti, že vyšetření a kontroly na klinice reprodukční medicíny mohou být obtížně kombinovatelné s pracovními povinnostmi. Nabídka pracovního režimu vycházející vstříc těmto potřebám by pomohla vytvářet obraz empatické a podporující společnosti.
  • Nabídněte flexibilitu. Problémy s plodností a léčba neplodnosti jsou citlivým obdobím náročným na psychiku žen, které se s tímto stresem vypořádávají různým způsobem. Zatímco některé ženy se mohou během léčby rozhodnout přejít na méně stresující pracovní pozici, jiné můžou dávat přednost náročnějším úkolům a pracovním výzvám v očekávaní pomalejšího tempa po nástupu na rodičovskou dovolenou nebo jim náročný pracovní režim pomáhá kompenzovat emocionální stres z boje s neplodností. Zaměstnavatel by měl být připravený umožnit obě varianty řešení. 

(lexi) 

Zdroj:

Social freezing jako možnost uchování „mladých“ a zdravých vajíček a spermií

Social freezing jako možnost uchování „mladých“ a zdravých vajíček a spermií

Každý z nás, ať už žena, či muž, se může rozhodnout uchovat své zárodečné buňky do budoucna – současné metody umožňují nejenom zmrazování spermií mužů, ale také vajíček žen. Důvody pro tyto kroky souvisí s celou řadou životních okolností, některé mohou být spojené se životním stylem, jiné naopak se zdravotními problémy, onemocněními nebo plánovanými zákroky. Cílem je uchovat zdravá vajíčka nebo spermie na později, až nastane ten správný čas na založení rodiny.

Číst více
Social freezing rozhodně není jen pro ženy, které dělají kariéru

Social freezing rozhodně není jen pro ženy, které dělají kariéru

O problémech s početím a léčbě neplodnosti se hovoří stále častěji a téma naštěstí přestává být tabu. Horší už je to v případě tzv. social freezingu, tedy zamražení zárodečných buněk – vajíček a spermií – a jejich využití v pozdější době. O tom se obecně ví málo a (zejména) ženy pak mohou propásnout jedinou možnost, jak se v budoucnu dočkat vlastního potomka. Jak vlastně social freezing probíhá a pro koho je vhodný? Hradí tuto metodu zdravotní pojišťovny? Nejen o tom hovoří vedoucí lékařka centra asistované reprodukce Pronatal MUDr. Nicole Mardešićová.

Číst více
Transfer jednoho, či více embryí? Jak se správně rozhodnout

Transfer jednoho, či více embryí? Jak se správně rozhodnout

Cílem stimulovaných cyklů asistované reprodukce je podpořit vývoj většího množství vajíček (v běžném cyklu dozrává pouze jedno). Díky jejich odběru je následně možné získat více životaschopných embryí a pro přenos do těla ženy vybrat pouze jedno či dvě, které nejlépe prosperují. Součástí IVF (in vitro fertilizace) bude proto i rozhodování o počtu embryí, která mají být přenesena. Tento proces přenosu vybraného embrya nebo embryí do dělohy ženy je nazýván embryotransfer a jedná se (ve většině případů) o nebolestivý zákrok prováděný ambulantně.

Číst více