Ostatní metody

Dosud jsme mluvili pouze o In vitro fertilizaci. Přesto existují další možnosti, jak podpořit lidské rozmnožování.

Inseminace

Méně častou možností léčby je inseminace. Oproti IVF při ní dochází k oplození přímo ve vejcovodech ženy. Tato terapie je úspěšná pouze za určitých předpokladů.

Inseminaci má smysl provést u párů s idiopatickou sterilitou (tam, kde se nenajde příčina ani po důkladném vyšetření). Většinou je nutná mírná hormonální stimulace vaječníků, aby se zvýšily šance na těhotenství alespoň na 10-15% během jednoho cyklu. Z léčby těží i pacienti, u kterých se objevují nepatrná omezení plodnosti (např. mírná forma endometriózy nebo lehce snížena kvalita spermií). Připravené spermie se v okamžik ovulace vstříknou do přímo dělohy ženy.

Obrázek: ICSI - přenesení spermie do vajíčka

Intracytoplasmatická injekce spermií (ICSI)

Při nedostatečné funkci nebo počtu spermií existuje možnost zavést spermii přímo do vajíčka. Do pipety se nasaje jedna předem připravená spermie a pod mikroskopem se umístí do vajíčka. Mikroinjekce je vhodná, pokud v předcházejícím cyklu nedošlo i přes odběr vajíčka a dostatečnou kvalitu spermií k oplození.

ZIFT (Přenesení zygoty do vejcovodu)

1 – 3 oplodněná vajíčka se zanesou přímo do vejcovodu a odtud pak putují do dělohy za účelem zanoření.

Kryokonzervace

Oplozená vajíčka ve stadiu prvojader je možné zamrazovat. V pozdějším cyklu se nechají roztát a implantují se. Vyhlídky na úspěch jsou o něco horší než u nezamrazovaných vajíček. Náklady na kryokonzervaci hradí sami pacienti.

MESA (Mikrochirurgická epididymální aspirace spermií)

Postup, který se uplatňuje při mužské neplodnosti (např. nepohyblivosti spermií nebo blokádě chámovodů). Spermie se odeberou z nadvarlete, aby se poté mohly použít pro ICSI zákrok.

Obrázek: oplozené vajíčko ve stadiu prvojádra (před buněčným dělením)

Biopsie varlete (TESE)

Pokud se u muže vyskytují zvlášť těžké poruchy plodnosti, kdy se v ejakulátu neprokážou žádné spermie, je extrakce spermií z varlete (TESE) pro mnoho párů ještě možností o umělé oplození. Při této metodě se operativně odebere malá část tkáně z varlete. V laboratoři se zde najdou spermie, které jsou pomocí ICSI přeneseny do vajíčka.

Anketa

Souhlasíte s věkovým omezením umělého oplodnění?

  • Ano
    [ 1487 ]
  • Ne
    [ 1059 ]
Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.

Chci soutěžit

Video
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci