Články - detail

Domů dash Články dash Zdravotní pojišťovny hradí od ledna 2024 některým ženám vyšetření plodnosti
Zdravotní pojišťovny hradí od ledna 2024 některým ženám vyšetření plodnosti
calendar 15. 4. 2024

Zdravotní pojišťovny hradí od ledna 2024 některým ženám vyšetření plodnosti

S obtížemi při otěhotnění se potýká stále více párů. Důvodů to má hned několik. Významným faktorem je bezesporu náš způsob života s oddalováním těhotenství do pozdějšího věku. To s sebou přináší určitá rizika ať už pro početí samotné, či pro průběh celého těhotenství.

Kdy je vhodná doba na to, pořídit si miminko? Odpovědi se napříč společností různí. Položíme-li tento dotaz lékařům či biologům, odpověď bude něco mezi 19 a 23 lety. Obrátíte-li se na ekonomy, poradí vám, ať se do zakládání rodiny pustíte ve chvíli, kdy máte dostatečnou finanční rezervu, ideálně vlastní bydlení. Tyto názory se zcela logicky dostávají do vzájemné kolize. Vysokoškoláci školní lavice opouštějí okolo 25. roku a vidina hmotného zajištění je v nedohlednu. Většina mladých párů, zejména tedy žen, si pokládá otázku, kolik mají času na odkládání otěhotnění. Odpověď může přinášet testování tzv. ovariální rezervy. Oč se jedná?

Test antimülleriánského hormonu 

Testování hladiny antimülleriánského hormonu (AMH) je jednou z vyšetřovacích metod používaných v diagnostice neplodnosti. Jde o vyšetření z žilní krve. Sledovaným ukazatelem je zmíněný hormon, který v embryonálním období sehrává roli v diferenciaci pohlaví. V pozdější době jej produkují folikulární buňky obklopující vajíčko (tzv. buňky granulózy) a regulují jejich dozrávání. Nejvyšších hodnot v krvi žen dosahuje okolo 25. roku věku, poté pomalu klesá. Naměřená koncentrace odráží počet rostoucích folikulů, které mohou potenciálně ovulovat – jedná se tedy o tzv. funkční ovariální rezervu. U žen v reprodukčním věku by se hodnota AMH v krvi měla pohybovat od 2 ng/ml do 6,8 ng/ml. K dispozici je tento test již delší dobu, avšak až dosud jej zdravotní pojišťovny svým klientkám neproplácely.  

Komu nově hradí pojišťovny test?

Od 1. 1. 2024 hradí zdravotní pojišťovny test AMH u některých skupin žen, konkrétně jde o:

  • Onkologické pacientky: Úspěšnost protinádorové terapie se stále zlepšuje, přežití pacientů je delší a delší. Proto se apeluje na zachování reprodukčních schopností u mladých žen. U těchto pacientek se proto stanovuje hodnota AMH před započetím chemoterapie či radioterapie. Na základě výsledku testu lze predikovat riziko předčasného ovariálního selhání na podkladě výše zmíněné terapie. Odborníci jsou v těchto případech schopni reagovat, ženě před zahájením onkologické léčby odebrat vajíčka a ta nechat zmrazit. Pohlavní buňky pak lze použít později, poté co je terapie ženy ukončena. 
  • Ženy trpící nějakou formou hormonální poruchy – například syndromem polycystických vaječníků: Test AMH je zde využíván jak k diagnostice, tak při hodnocení terapie.
  • Ženy podstupující asistovanou reprodukci: Zde je stanovení koncentrace AMH důležité pro odhad reakce vaječníků na hormonální stimulaci při provádění in vitro fertilizace (IVF).

Stanovení je možné provést na specializovaných pracovištích jedenkrát ročně. 

Testování za vlastní úhradu je také možné

Ostatní ženy nesplňující výše zmíněné indikace se mohou také nechat otestovat, nicméně za vlastní úhradu. Vhodným řešením je testování zejména pro ženy okolo 30. roku věku, které se rozhodují, zda je možné otěhotnění dále odkládat. Cena testu se pohybuje okolo 700 Kč až 1000 Kč. 

(vrjo)

Zdroje:

1. Dubová O., Zikán M. Antimülleriánský hormon – jeho využití v klinické praxi a budoucí možnosti / Anti-Müllerian hormone – clinical use and future possibilities. Ceska Gynekol 2023; 88 (2): 126–130, doi: 10.48095/cccg2023126.

2. Anti-Müllerian hormone and ovarian reserve: update on assessing ovarian function. J Clin Endocr Metab 2020; 105 (11): 3361–3373, doi: 10.1210/clinem/dgaa513.

Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?

Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?

Rozmnožovací soustava je velice složitý systém, který je propojen s celým lidským organismem, a proto může být ovlivněn nemalou řadou faktorů. Mnoho z nich s sebou přináší moderní doba, čímž nechtěně snižuje schopnost mnoha párů přirozeně počít potomka. Na vině je jak nezdravý životní styl, tak odsouvání mateřství do pozdějšího věku a vysoká míra stresu, které je každý z nás denně vystaven. K těmto běžným vlivům pak přistupují různé nemoci, včetně těch nádorových či autoimunitních, které mohou přímo či nepřímo zasahovat do funkčnosti reprodukčního aparátu.

Číst více
Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Neplodnost se v současné době stává celosvětovým problémem, se kterým se potýká přibližně 15–20 % párů v reprodukčním období. Se vzrůstajícím věkem páru se riziko ještě zvyšuje. Na vině je v mnoha případech nezdravý životní styl charakterizovaný patologickými pohybovými stereotypy a provázený stresem, který se ještě prohlubuje ve chvíli, kdy pár zjistí komplikace při početí potomka. Pro odstranění řady obtíží (tzv. funkční sterility) může být využito fyzioterapie (pohybové terapie). Hlavním cílem tohoto oboru je diagnostika a léčba poruch pohybového aparátu a zároveň prevence jejich vzniku.

Číst více