Články - detail

Domů dash Články dash Problémy s početím: hormony napoví, proč se těhotenství nedaří
Problémy s početím: hormony napoví, proč se těhotenství nedaří
calendar 5. 10. 2015

Problémy s početím: hormony napoví, proč se těhotenství nedaří

Všechny ženy léčené pro neplodnost by měly absolvovat vyšetření hladin hormonů. K otěhotnění je totiž potřeba jejich dokonalá souhra. V případě zjištění nesouladu či odchylek se mohou odborníci pokusit uvést vše do pořádku vhodnou terapií.

Složité spolupůsobení hormonů je nutné k ovulaci, uhnízdění vajíčka i k udržení těhotenství. Vše začíná v části mozku, které se říká hypothalamus (česky podhrbolí). Tam se vylučují prvotní stimulační hormony, které pak řídí funkci podvěsku mozkového. V něm se na jejich popud tvoří další hormony, které jednak účinkují samy o sobě a jednak podněcují vylučování souvisejících působků ve vaječnících i jinde.

Zkoumání vzájemného vyladění 

Zdravý menstruační cyklus je kaskádou, ve které se postupně uvolňují různé hormony. Pro vypovídající vyšetření je třeba znát správný čas cyklu, ve kterém se hladiny těchto látek musí kontrolovat.

FSH (folikuly stimulující hormon). Vylučuje se v podvěsku mozkovém a stimuluje vaječníky k dozrávání folikulů. Vyšetřuje se 3. den cyklu. Jeho vysoká hladina může znamenat nástup menopauzy. Při léčbě neplodnosti se podává v injekční formě k navození ovulace. Uměle zvýšená hladina tohoto hormonu v první polovině cyklu způsobuje vývoj více vajíček, což je potřebné pro metody asistované reprodukce. FSH by měl být stanovován vždy, aby se vyloučil nástup menopauzy.

Antimülleriánský hormon. Jeho kontrola vede ke zjištění rezervy vaječníků, tedy kolik vajíček schopných vývoje v nich ještě zbývá. Hodnoty tohoto hormonu v životě pouze klesají, ale nemění se v závislosti na cyklu, a je tedy možné je měřit kdykoli.

Estrogeny. Jsou vylučovány především ve vaječnících (jejich nejdůležitějším zástupcem je estradiol). Pomáhají stimulovat výstelku dutiny děložní, aby rostla a připravovala se na zachycení oplodněného vajíčka. Zvýšení estradiolu v polovině cyklu pak vede ke zvýšení luteinizačního hormonu a tím k ovulaci. Jeho základní vyšetření se provádí 3. den cyklu, stejně jako u folikuly stimulujícího hormonu. Hladina bývá snížená:

  • při nedostatečnosti vaječníků (neschopnosti vylučovat hormony),
  • v menopauze,
  • u poruch příjmu potravy.

Zvýšené hodnoty třetí den cyklu mohou ukazovat na přítomnost funkční cysty nebo sníženou rezervu vaječníků. U některých pacientek je vhodné provést klomifenový funkční test, který vypovídá o schopnosti vaječníků vylučovat dostatek hormonů. Provádí se tak, že mezi 5. a 9. dnem cyklu je denně podáváno 100 mg klomifenu. V desátý den cyklu se pak stanovuje množství folikuly stimulujícího hormonu a estradiolu. Pokud je dostatečná hladina prvně jmenovaného hormonu, ale nízký estradiol, značí to nedostatečnou odpověď vaječníků na stimulaci.

Prolaktin. Jedná se o hormon zodpovědný za nastartování laktace a vylučuje ho podvěsek mozkový. Pokud je jeho hladina zvýšená, což může být způsobeno například nedostatkem hormonů štítné žlázy či nezhoubným nádorem v oblasti stopky podvěsku mozkového, je nutné ji snížit. To je možné pomocí léků nebo chirurgicky.

Hormony štítné žlázy. Vyšetření hladiny hormonů této žlázy je naprosto nezbytné u všech žen, které mají problémy s plodností. Náprava problému se štítnou žlázou je nejzásadnějším krokem k umožnění početí.

Progesteron. Progesteron, obvykle měřený 21. den cyklu, je poměrně přesný ukazatel ovulace. Spolu s estrogeny kromě jiného podněcuje výstelku dutiny děložní k růstu, udržuje ji během těhotenství a také je potřebný pro vyvíjející se plod. Na začátku ho produkuje žluté tělísko a později je vylučován placentou.

Androgeny. Zvýšené hladiny mužských pohlavních hormonů jsou typické u žen se syndromem polycystických vaječníků. Vyšetřují se proto tehdy, když je na tento problém podezření.

Β-hCG (beta-podjednotka lidského choriového gonadotropinu). Tento působek, který je vylučován placentou, se stanovuje k průkazu početí. Po dobu gravidity by měl pouze stoupat. Počáteční stoupání a poté pokles ukazují na časnou ztrátu těhotenství.

Inhibin. Vaječník, který se blíží k menopauze, ztrácí schopnost vylučovat hormon inhibin. Jeho vyšetření tedy může mít výpovědní hodnotu u starších žen obávajících se přechodu.

Kvůli nejlepšímu řešení  

Ačkoli se léčba neplodnosti může zdařit i bez znalosti hladin hormonů, je výrazně slibnější tato vyšetření provést. Problém pak může být léčen správným způsobem, který pacientku zbytečně nezatěžuje. Navíc se občas ukáže, že je v tomto směru vše v pořádku a podstata se skrývá někde jinde – např. v neprostupnosti vejcovodů, špatném spermiogramu či hormonálním profilu muže nebo také v psychice.

(pez)

Zdroje:
http://www.seattleivf.com
http://uk.storkklinik.dk
http://www.healthline.com
http://www.advancedfertility.com
http://www.fertilityplus.com

Jak probíhá IVF – krok za krokem
Asistovaná reprodukce

Jak probíhá IVF – krok za krokem

Pár, jemuž lékař (gynekolog) doporučil využít služeb specializovaných center asistované reprodukce, nejprve podstoupí vstupní pohovor. Během něj získá lékař potřebné informace o svých nových pacientech a zároveň rozhodne o vyšetřeních, která bude potřeba doplnit. Obvykle jde o určení hladiny některých hormonů. U mužů je často doporučeno vyšetření ejakulátu (spermiogram). Na základě všech těchto informací pak lékař zvolí některou z mnoha dostupných metod asistované reprodukce, mezi kterými je asi nejznámější IVF (in vitro fertilizace).

Číst více
Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte
Ženská neplodnost / Prevence

Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte

Obezita je celosvětovým problémem, který rok od roku nabývá na důležitosti. Statistická data totiž hovoří jasně. Například v České republice se s obezitou potýká každý pátý člověk. S nadváhou pak dokonce každý druhý. Kromě spojitosti se závažnými chorobami, se kterými nepřiměřená hmotnost souvisí (kardiovaskulární onemocnění, diabetes apod.), se tato problematika promítá i do schopnosti žen otěhotnět a přivést na svět zdravého potomka. Ne nadarmo lékaři vyzývají ženy, které plánují početí, ke stabilizaci a optimalizaci tělesné hmotnosti. Pokud je žena obézní (to znamená, že její BMI – body mass index – je vyšší než 30 kg/m2), může se její snaha o početí a prožití kouzelného období těhotenství zásadním a velmi nepříjemným způsobem zkomplikovat. V následujících odstavcích zmíníme několik oblastí, které s nadměrnou tělesnou hmotností, početím a těhotenstvím souvisí. Ovšem nevynecháme ani problematiku podváhy u žen plánujících rodinu.

Číst více