Články - detail

Domů dash Články dash Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?
Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?
calendar 10. 6. 2024

Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?

Rozmnožovací soustava je velice složitý systém, který je propojen s celým lidským organismem, a proto může být ovlivněn nemalou řadou faktorů. Mnoho z nich s sebou přináší moderní doba, čímž nechtěně snižuje schopnost mnoha párů přirozeně počít potomka. Na vině je jak nezdravý životní styl, tak odsouvání mateřství do pozdějšího věku a vysoká míra stresu, které je každý z nás denně vystaven. K těmto běžným vlivům pak přistupují různé nemoci, včetně těch nádorových či autoimunitních, které mohou přímo či nepřímo zasahovat do funkčnosti reprodukčního aparátu.

Obezita a plodnost

Z pohledu laické veřejnosti je obezita bezpochyby nejpodceňovanějším faktorem ovlivňujícím plodnost. Přitom nadváha a obezita patří mezi celosvětové problémy s přímým negativním dopadem na celkové zdraví člověka.

Poruchy funkce organismu vyvolané obezitou často vedou k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění, včetně vysokého krevního tlaku, inzulinové rezistence a z ní plynoucího diabetu 2. typu a v neposlední řadě k poruchám funkce reprodukční soustavy. Tuková tkáň totiž není jen mrtvá hmota organismu, ale jedná se o metabolicky aktivní jednotku, která ovlivňuje řadu biologických procesů, včetně metabolismu sacharidů a lipidů nebo imunitní odpovědi.

Některé poruchy správné funkce reprodukční soustavy se u obézních žen mohou objevit již dávno před tím, než žena začne pomýšlet na těhotenství. Častý je například výskyt poruch menstruace a s tím související poruchy ovulace. Při snaze o otěhotnění činnost nadměrného množství tukové tkáně ovlivňuje celou řadu procesů od správného dozrávání vajíčka až po jeho implantaci.

V případě, že přeci jen dojde k úspěšnému otěhotnění, je celé těhotenství zatíženo zvýšeným rizikem výskytu komplikací, jako je například gestační diabetes či zvýšený krevní tlak, a může vyústit v předčasný porod. Odborné studie potvrzují, že nižší míru úspěšnosti mají u obézních žen i metody asistované reprodukce. Na vině bývá jak nižší kvalita odebraných vajíček, tak horší odpověď na doprovodnou léčbu.  

V souvislosti s problematikou tělesné hmotnosti a jejím vlivem na plodnost by však měla být nepochybně zmíněna i skutečnosti, že stejně jako je problematická nadváha, je z pohledu správně fungujícího reprodukčního systému nežádoucí i nepřiměřeně nízká tělesná hmotnost, způsobená například poruchami příjmu potravy. I v takovém případě dochází k problémům s početím a zároveň s bezproblémovým donošením dítěte.

Rakovina a plodnost

Sama diagnóza nádorového onemocnění je asi pro všechny zdrcující. O to hůře se s touto informací vyrovnávají mladé ženy a jejich partneři, když si uvědomí, jaký dopad mohou tato onemocnění mít na jejich další rodinný život. Není pochyb o tom, že toto závažné onemocnění zásadním způsobem naruší fungování organismu. Příčinou neplodnosti tedy může být samo nádorové onemocnění, a to buď v důsledku postižení přímo pohlavních orgánů, anebo těch, které jejich funkci ovlivňují a regulují. Negativní dopad (trvalý či dočasný) však může mít i doporučená léčba, ať již se jedná o chemoterapii, radioterapii, hormonální terapii, imunoterapii, nebo o chirurgický zásah. Rozhodující je samozřejmě vždy typ nádorového onemocnění, věk ženy, použitá dávka léčiva, rozsah provedené operace, případně další zdravotní aspekty.

Ze všech výše uvedených skutečností plyne, že péče o celkové zdraví je nesmírně důležitá, a pro ženy v jejich plodném období života obzvlášť. V případě, že komplikace nastanou, je nezbytně nutné diskutovat situaci s lékaři a společně s nimi vybírat nejvhodnější přístupy k léčbě i se zvážením všech důsledků, které z dané léčby plynou.

(eub)

Zdroje:

  1. Endocrine disorders and fertility and pregnancy: An update. Front Endocrinol (Lausanne) 2022; 13: 970439, doi: 10.3389/fendo.2022.970439.
  2. American Cancer Society (ACS). How cancer and cancer treatment Can affect fertility in females. ACS, February 6, 2020. Dostupné na: www.cancer.org/canccr/managing-cancer/side-effects/fertility-and-sexual-side-effects/fertility-and-women-with-cancer/how-cancer-treatments-affect-fertility.html
  3. National Cancer Institute at the National Institutes of Health (NCI). Fertility issues in girls and women with cancer. NCI, May 9, 2024. Dostupné na: www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/fertility-women
  4. Nilsson P. M., Viigimaa M., Giwercman A., Cifkova R. Hypertension and reproduction. Curr Hypertens Rep 2020; 22(4): 29, doi: 10.1007/s11906-020-01036-2.
  5. Silvestris E., de Pergola G., Rosania R., Loverro G. Obesity as disruptor of the female fertility. Reprod Biol Endocrinol 2018; 16: 22, doi: 10.1186/s12958-018-0336-z.

Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?

Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?

Rozmnožovací soustava je velice složitý systém, který je propojen s celým lidským organismem, a proto může být ovlivněn nemalou řadou faktorů. Mnoho z nich s sebou přináší moderní doba, čímž nechtěně snižuje schopnost mnoha párů přirozeně počít potomka. Na vině je jak nezdravý životní styl, tak odsouvání mateřství do pozdějšího věku a vysoká míra stresu, které je každý z nás denně vystaven. K těmto běžným vlivům pak přistupují různé nemoci, včetně těch nádorových či autoimunitních, které mohou přímo či nepřímo zasahovat do funkčnosti reprodukčního aparátu.

Číst více
Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Neplodnost se v současné době stává celosvětovým problémem, se kterým se potýká přibližně 15–20 % párů v reprodukčním období. Se vzrůstajícím věkem páru se riziko ještě zvyšuje. Na vině je v mnoha případech nezdravý životní styl charakterizovaný patologickými pohybovými stereotypy a provázený stresem, který se ještě prohlubuje ve chvíli, kdy pár zjistí komplikace při početí potomka. Pro odstranění řady obtíží (tzv. funkční sterility) může být využito fyzioterapie (pohybové terapie). Hlavním cílem tohoto oboru je diagnostika a léčba poruch pohybového aparátu a zároveň prevence jejich vzniku.

Číst více