Články - detail

Domů dash Články dash Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte
Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte

Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte

Obezita je celosvětovým problémem, který rok od roku nabývá na důležitosti. Statistická data totiž hovoří jasně. Například v České republice se s obezitou potýká každý pátý člověk. S nadváhou pak dokonce každý druhý. Kromě spojitosti se závažnými chorobami, se kterými nepřiměřená hmotnost souvisí (kardiovaskulární onemocnění, diabetes apod.), se tato problematika promítá i do schopnosti žen otěhotnět a přivést na svět zdravého potomka. Ne nadarmo lékaři vyzývají ženy, které plánují početí, ke stabilizaci a optimalizaci tělesné hmotnosti. Pokud je žena obézní (to znamená, že její BMI – body mass index – je vyšší než 30 kg/m2), může se její snaha o početí a prožití kouzelného období těhotenství zásadním a velmi nepříjemným způsobem zkomplikovat. V následujících odstavcích zmíníme několik oblastí, které s nadměrnou tělesnou hmotností, početím a těhotenstvím souvisí. Ovšem nevynecháme ani problematiku podváhy u žen plánujících rodinu.

Neschopnost otěhotnět přirozenou cestou

Hormonální nerovnováha způsobená obezitou může vyústit v komplikace s menstruačním cyklem včetně ztráty ovulace. Odborně je tato porucha označována jako anovulace a jde o to, že během menstruačního cyklu není uvolněno zralé vajíčko, které by mohlo být oplodněno. Zároveň se hovoří i o souvislosti obezity a výskytu syndromu polycystických ovarií, který patří k dalším častým příčinám ženské neplodnosti. 

Obezita však není problémem pouze žen. Stejně tak může být příčina neschopnosti počít potomka na straně obézního muže, neboť je dokázáno, že tito muži mají méně kvalitní spermie.

Těžkosti s otěhotněním pomocí asistované reprodukce

Bohužel ani moderní medicína nedokáže vyřešit všechny problémy spojené s obezitou, a nepřiměřená hmotnost tedy snižuje šance na početí i s využitím metod asistované reprodukce včetně dobře známé IVF (in vitro fertilizace). Řada studií potvrzuje nižší úspěšnost IVF u obézních pacientek. Tato skutečnost je často dávána do souvislosti s nižší kvalitou oocytů (ženské pohlavní buňky), neboť obezita ovlivňuje jejich správný vývoj. Komplikace jsou zmiňovány i v souvislosti s účinností použité medikamentózní léčby.

Komplikace během těhotenství 

I samotné těhotenství bývá u matek s nepřiměřeně vysokou váhou provázené řadou komplikací, protože obezita je spojována se zvýšeným výskytem spontánních potratů, zároveň ale i s nebezpečím předčasného porodu a nutností císařského řezu. Zároveň jsou tyto ženy vystaveny zvýšenému riziku rozvoje těhotenské cukrovky, preeklampsie a problémů s vysokým krevním tlakem. V mnoha odborných pramenech je zmiňováno i vyšší procento poporodních depresivních stavů. Komplikovanější je v případě obézních žen i možnost kontroly plodu pomocí ultrazvukového vyšetření během těhotenství, neboť BMI 30 je udáváno jako limitující faktor pro možnost kvalitního provedení tohoto vyšetření. Hovoří se i o častějším výskytu komplikací během šestinedělí a o problémech, které se mohou projevit i ve spojitosti s kojením.

Vliv obezity matky na zdraví dítěte

Vysoká hmotnost matky se bohužel může promítnout i do zdraví dítěte. Ve spojitosti s obezitou je často zmiňováno zvýšení rizika vrozených abnormalit plodu, jako jsou například srdeční anomálie, poruchy neurální trubice, rozštěpy v obličeji a řada dalších. Zároveň jsou děti obézních žen vystaveny vyššímu riziku rozvoje diabetu v dospělosti a sklonům k nadváze.  

I podváha představuje problém

Pro početí a optimální průběh těhotenství však není vhodná ani příliš nízká tělesná hmotnost (BMI nižší než 18,5). I u žen s podprůměrnou tělesnou hmotností se totiž často vyskytují problémy s početím v důsledku poruch menstruačního cyklu a potvrzené je i zvýšené riziko spontánního potratu. Během těhotenství hrozí předčasný porod, špatný vývoj plodu a nízká porodní hmotnost.  

Optimistické vyhlídky 

Dobrou zprávou je, že řada problémů s početím se v případě obézních párů vyřeší prostou úpravou životního stylu a tím tělesné hmotnosti. Uvádí se, že již pokles hmotnosti o 5 % u řady žen vede k nápravě menstruačního cyklu a návratu ovulace a tím umožní přirozené početí. Stejně tak se zvyšuje i pravděpodobnost úspěchu některé z metod asistované reprodukce. Mimo to stoupá naděje na hladký průběh celého těhotenství a samotného porodu. U mužů se pak uvádí zlepšení výsledků spermiogramu.

(eub)

Zdroje:

https://medicina.cz/clanky/14390/34/Obezita-muze-zpusobit-neplodnost-i-potrat-studie/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4020754/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12288

https://www.sanatoriumhelios.cz/zhubnout-kvuli-poceti/

https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/69375/PlachaM_Obezita_plodnost_RH_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://is.muni.cz/th/l0uaq/Finalni_verze_pro_tisk.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-3016.2012.01291.x

Související štítky
Ženská neplodnost Prevence
Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?

Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?

Rozmnožovací soustava je velice složitý systém, který je propojen s celým lidským organismem, a proto může být ovlivněn nemalou řadou faktorů. Mnoho z nich s sebou přináší moderní doba, čímž nechtěně snižuje schopnost mnoha párů přirozeně počít potomka. Na vině je jak nezdravý životní styl, tak odsouvání mateřství do pozdějšího věku a vysoká míra stresu, které je každý z nás denně vystaven. K těmto běžným vlivům pak přistupují různé nemoci, včetně těch nádorových či autoimunitních, které mohou přímo či nepřímo zasahovat do funkčnosti reprodukčního aparátu.

Číst více
Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Neplodnost se v současné době stává celosvětovým problémem, se kterým se potýká přibližně 15–20 % párů v reprodukčním období. Se vzrůstajícím věkem páru se riziko ještě zvyšuje. Na vině je v mnoha případech nezdravý životní styl charakterizovaný patologickými pohybovými stereotypy a provázený stresem, který se ještě prohlubuje ve chvíli, kdy pár zjistí komplikace při početí potomka. Pro odstranění řady obtíží (tzv. funkční sterility) může být využito fyzioterapie (pohybové terapie). Hlavním cílem tohoto oboru je diagnostika a léčba poruch pohybového aparátu a zároveň prevence jejich vzniku.

Číst více