Články - detail

Domů dash Články dash Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte
Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte

Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte

Obezita je celosvětovým problémem, který rok od roku nabývá na důležitosti. Statistická data totiž hovoří jasně. Například v České republice se s obezitou potýká každý pátý člověk. S nadváhou pak dokonce každý druhý. Kromě spojitosti se závažnými chorobami, se kterými nepřiměřená hmotnost souvisí (kardiovaskulární onemocnění, diabetes apod.), se tato problematika promítá i do schopnosti žen otěhotnět a přivést na svět zdravého potomka. Ne nadarmo lékaři vyzývají ženy, které plánují početí, ke stabilizaci a optimalizaci tělesné hmotnosti. Pokud je žena obézní (to znamená, že její BMI – body mass index – je vyšší než 30 kg/m2), může se její snaha o početí a prožití kouzelného období těhotenství zásadním a velmi nepříjemným způsobem zkomplikovat. V následujících odstavcích zmíníme několik oblastí, které s nadměrnou tělesnou hmotností, početím a těhotenstvím souvisí. Ovšem nevynecháme ani problematiku podváhy u žen plánujících rodinu.

Neschopnost otěhotnět přirozenou cestou

Hormonální nerovnováha způsobená obezitou může vyústit v komplikace s menstruačním cyklem včetně ztráty ovulace. Odborně je tato porucha označována jako anovulace a jde o to, že během menstruačního cyklu není uvolněno zralé vajíčko, které by mohlo být oplodněno. Zároveň se hovoří i o souvislosti obezity a výskytu syndromu polycystických ovarií, který patří k dalším častým příčinám ženské neplodnosti. 

Obezita však není problémem pouze žen. Stejně tak může být příčina neschopnosti počít potomka na straně obézního muže, neboť je dokázáno, že tito muži mají méně kvalitní spermie.

Těžkosti s otěhotněním pomocí asistované reprodukce

Bohužel ani moderní medicína nedokáže vyřešit všechny problémy spojené s obezitou, a nepřiměřená hmotnost tedy snižuje šance na početí i s využitím metod asistované reprodukce včetně dobře známé IVF (in vitro fertilizace). Řada studií potvrzuje nižší úspěšnost IVF u obézních pacientek. Tato skutečnost je často dávána do souvislosti s nižší kvalitou oocytů (ženské pohlavní buňky), neboť obezita ovlivňuje jejich správný vývoj. Komplikace jsou zmiňovány i v souvislosti s účinností použité medikamentózní léčby.

Komplikace během těhotenství 

I samotné těhotenství bývá u matek s nepřiměřeně vysokou váhou provázené řadou komplikací, protože obezita je spojována se zvýšeným výskytem spontánních potratů, zároveň ale i s nebezpečím předčasného porodu a nutností císařského řezu. Zároveň jsou tyto ženy vystaveny zvýšenému riziku rozvoje těhotenské cukrovky, preeklampsie a problémů s vysokým krevním tlakem. V mnoha odborných pramenech je zmiňováno i vyšší procento poporodních depresivních stavů. Komplikovanější je v případě obézních žen i možnost kontroly plodu pomocí ultrazvukového vyšetření během těhotenství, neboť BMI 30 je udáváno jako limitující faktor pro možnost kvalitního provedení tohoto vyšetření. Hovoří se i o častějším výskytu komplikací během šestinedělí a o problémech, které se mohou projevit i ve spojitosti s kojením.

Vliv obezity matky na zdraví dítěte

Vysoká hmotnost matky se bohužel může promítnout i do zdraví dítěte. Ve spojitosti s obezitou je často zmiňováno zvýšení rizika vrozených abnormalit plodu, jako jsou například srdeční anomálie, poruchy neurální trubice, rozštěpy v obličeji a řada dalších. Zároveň jsou děti obézních žen vystaveny vyššímu riziku rozvoje diabetu v dospělosti a sklonům k nadváze.  

I podváha představuje problém

Pro početí a optimální průběh těhotenství však není vhodná ani příliš nízká tělesná hmotnost (BMI nižší než 18,5). I u žen s podprůměrnou tělesnou hmotností se totiž často vyskytují problémy s početím v důsledku poruch menstruačního cyklu a potvrzené je i zvýšené riziko spontánního potratu. Během těhotenství hrozí předčasný porod, špatný vývoj plodu a nízká porodní hmotnost.  

Optimistické vyhlídky 

Dobrou zprávou je, že řada problémů s početím se v případě obézních párů vyřeší prostou úpravou životního stylu a tím tělesné hmotnosti. Uvádí se, že již pokles hmotnosti o 5 % u řady žen vede k nápravě menstruačního cyklu a návratu ovulace a tím umožní přirozené početí. Stejně tak se zvyšuje i pravděpodobnost úspěchu některé z metod asistované reprodukce. Mimo to stoupá naděje na hladký průběh celého těhotenství a samotného porodu. U mužů se pak uvádí zlepšení výsledků spermiogramu.

(eub)

Zdroje:

https://medicina.cz/clanky/14390/34/Obezita-muze-zpusobit-neplodnost-i-potrat-studie/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4020754/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12288

https://www.sanatoriumhelios.cz/zhubnout-kvuli-poceti/

https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/69375/PlachaM_Obezita_plodnost_RH_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://is.muni.cz/th/l0uaq/Finalni_verze_pro_tisk.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-3016.2012.01291.x

Související štítky
Ženská neplodnost Prevence
Jak probíhá IVF – krok za krokem
Asistovaná reprodukce

Jak probíhá IVF – krok za krokem

Pár, jemuž lékař (gynekolog) doporučil využít služeb specializovaných center asistované reprodukce, nejprve podstoupí vstupní pohovor. Během něj získá lékař potřebné informace o svých nových pacientech a zároveň rozhodne o vyšetřeních, která bude potřeba doplnit. Obvykle jde o určení hladiny některých hormonů. U mužů je často doporučeno vyšetření ejakulátu (spermiogram). Na základě všech těchto informací pak lékař zvolí některou z mnoha dostupných metod asistované reprodukce, mezi kterými je asi nejznámější IVF (in vitro fertilizace).

Číst více
Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte
Ženská neplodnost / Prevence

Jak ovlivňuje obezita, nadváha či podváha matky početí a donošení dítěte

Obezita je celosvětovým problémem, který rok od roku nabývá na důležitosti. Statistická data totiž hovoří jasně. Například v České republice se s obezitou potýká každý pátý člověk. S nadváhou pak dokonce každý druhý. Kromě spojitosti se závažnými chorobami, se kterými nepřiměřená hmotnost souvisí (kardiovaskulární onemocnění, diabetes apod.), se tato problematika promítá i do schopnosti žen otěhotnět a přivést na svět zdravého potomka. Ne nadarmo lékaři vyzývají ženy, které plánují početí, ke stabilizaci a optimalizaci tělesné hmotnosti. Pokud je žena obézní (to znamená, že její BMI – body mass index – je vyšší než 30 kg/m2), může se její snaha o početí a prožití kouzelného období těhotenství zásadním a velmi nepříjemným způsobem zkomplikovat. V následujících odstavcích zmíníme několik oblastí, které s nadměrnou tělesnou hmotností, početím a těhotenstvím souvisí. Ovšem nevynecháme ani problematiku podváhy u žen plánujících rodinu.

Číst více