Články - detail

Domů dash Články dash Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?
Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?
calendar 3. 5. 2024

Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Neplodnost se v současné době stává celosvětovým problémem, se kterým se potýká přibližně 15–20 % párů v reprodukčním období. Se vzrůstajícím věkem páru se riziko ještě zvyšuje. Na vině je v mnoha případech nezdravý životní styl charakterizovaný patologickými pohybovými stereotypy a provázený stresem, který se ještě prohlubuje ve chvíli, kdy pár zjistí komplikace při početí potomka. Pro odstranění řady obtíží (tzv. funkční sterility) může být využito fyzioterapie (pohybové terapie). Hlavním cílem tohoto oboru je diagnostika a léčba poruch pohybového aparátu a zároveň prevence jejich vzniku.

Lékaři obvykle používají pojem funkční sterilita pro takové případy, ve kterých je neschopnost páru úspěšně počít zapříčiněna svalovými dysbalancemi, které negativně ovlivňují například správnou funkci pánevního dna a pohlavních orgánů. Fyzioterapeutických metod využívaných k léčbě funkční sterility (či jako doplňkové terapie k dalším léčebným přístupům) je celá řada, ty nejdůležitější budou uvedeny v následujících odstavcích.

Metoda Ludmily Mojžíšové

Rehabilitační metoda Ludmily Mojžíšové patří v České republice k nejrozšířenějším a ve všeobecném povědomí i k nejznámějším. Jak již bylo naznačeno, zaměřuje se na léčbu funkčních poruch pohybového aparátu, což může následně pozitivně ovlivnit plodnost. Pozornost je při ní věnována hlavně nervosvalovému aparátu pánevního dna, který je ovlivňován pomocí správně provedených cviků navržených pro oblast bederní páteře, kosti křížové, kostrče a příslušných svalových partií. Velkou výhodou této metody je skutečnost, že je naprosto fyziologická, lze ji kombinovat s dalšími gynekologickými terapiemi (je například využívána jako doprovodná léčba během cyklů in vitro fertilizace) a je neinvazivní. Zároveň má vysoké procento úspěšnosti (34 %).

Feldenkraisova a Alexanderova metoda

Feldenkraisova a Alexanderova metoda jsou si podobné v tom smyslu, že se zaměřují na pohybový aparát celkově a snaží se vhodnými technikami změnit špatné pohybové návyky, které vedou k nejrůznějším typům zdravotních problémů. Cílem metod je využívání těla s maximální efektivitou a minimálním úsilím, tedy co nejpřirozeněji a bez nevhodného zatěžování pohybového aparátu.

Kegelovo cvičení a metoda Cantienica®

V případě Kegelových cviků a Cantienicy (metoda Benity Cantieni vycházející z kalanetiky) se jedná o metody zaměřující se primárně na svaly pánevního dna. V případě prvního uvedeného cvičení jde o izolované posilování těchto svalů. Cantienica mimo to zdůrazňuje význam mobilizace pánve, její součinnost s bránicí a propojení chodidel, dolních končetin a pánve.

Další techniky ovlivňující úspěšnost početí

V souvislosti s možností zvýšení úspěšnosti početí, donošení dítěte a s bezproblémovým průběhem porodu (pomocí ovlivnění pohybového aparátu) jsou zmiňovány i techniky, jako je akupunktura, akupresura či některé lázeňské procedury. Zdůrazňováno bývá i propojení pohybového aparátu a celkového psychického stavu. Z toho důvodu mohou být v léčbě neplodnosti velmi účinné i techniky, které si kromě posílení důležitých svalových partií kladou za cíl odbourávání stresu a navození psychické pohody, mezi které patří například jóga či břišní tance.   

Z výše uvedeného vyplývá, že řada technik vedoucích ke zlepšení držení těla a obecně funkcí pohybového aparátu může mít pozitivní vliv na plodnost. Řada těchto metod sice nebyla primárně vyvinuta pro léčbu neplodnosti, ale v průběhu let se ukázal jejich význam v této medicínské oblasti. Zároveň je potřeba mít na paměti, že léčba funkční sterility je záležitost multioborová, při které je nezbytná spolupráce pacientů, fyzioterapeutů, psychologů a lékařů.

(eub)

Zdroje:

  1. Reale J. Trying to get pregnant? Pelvic PT can help! Southern Pelvic Health, January 4 2024. Dostupné na: www.southernpelvichealth.com/blog/trying-to-get-pregnant-pelvic-pt-can-help
  2. Sidorenková O. Funkční neplodnost a její ovlivnění pomocí fyzioterapie [bakalářská práce]. Praha: 2. lékařská fakulta UK, 2017.
  3. Paličková J. Současné možnosti v léčbě funkční sterility [bakalářská práce]. Olomouc: Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, 2019.
Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?

Obezita, rakovina – jak mohou ovlivnit plodnost?

Rozmnožovací soustava je velice složitý systém, který je propojen s celým lidským organismem, a proto může být ovlivněn nemalou řadou faktorů. Mnoho z nich s sebou přináší moderní doba, čímž nechtěně snižuje schopnost mnoha párů přirozeně počít potomka. Na vině je jak nezdravý životní styl, tak odsouvání mateřství do pozdějšího věku a vysoká míra stresu, které je každý z nás denně vystaven. K těmto běžným vlivům pak přistupují různé nemoci, včetně těch nádorových či autoimunitních, které mohou přímo či nepřímo zasahovat do funkčnosti reprodukčního aparátu.

Číst více
Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Jak může fyzioterapie podpořit plodnost?

Neplodnost se v současné době stává celosvětovým problémem, se kterým se potýká přibližně 15–20 % párů v reprodukčním období. Se vzrůstajícím věkem páru se riziko ještě zvyšuje. Na vině je v mnoha případech nezdravý životní styl charakterizovaný patologickými pohybovými stereotypy a provázený stresem, který se ještě prohlubuje ve chvíli, kdy pár zjistí komplikace při početí potomka. Pro odstranění řady obtíží (tzv. funkční sterility) může být využito fyzioterapie (pohybové terapie). Hlavním cílem tohoto oboru je diagnostika a léčba poruch pohybového aparátu a zároveň prevence jejich vzniku.

Číst více