ContentArticleDetail

Domů dash ContentArticleList dash Kvalita spermií. Aké faktory ju ovplyvňujú?
Kvalita spermií. Aké faktory ju ovplyvňujú?
calendar 12. 9. 2022

Kvalita spermií. Aké faktory ju ovplyvňujú?

Neplodnosť patrí medzi problémy, s ktorými bojuje veľa párov. I keď neschopnosť počať dieťa je veľmi často spájaná so zdravotnými komplikáciami na strane ženy, v skutočnosti ide o diagnózu celého páru. Navyše sa na problémoch s úspešným otehotnením v posledných desaťročiach stále viac podpisuje práve mužský faktor. Súvisí to so skutočnosťou, že sa znižuje tak množstvo, ako aj kvalita spermií.

S trochou zveličenia môžeme povedať, že v ľudskom organizme súvisí všetko so všetkým. Preto je absolútne nevyhnutné, aby mal lekár kompletné informácie o zdravotnom stave muža, ktorý má podstúpiť vyšetrenie a prípadne aj liečbu súvisiacu s neplodnosťou. Dôležité sú pre neho napríklad informácie, ktoré sa týkajú prekonaných ochorení, úrazov či operačných zákrokov, alergií, chronických ochorení alebo dlhodobo užívaných liekov.

Oboznámený by mal byť aj s tým, či muž pracuje v prostredí, kde je vystavený nežiaducim vplyvom (napríklad nadmernej fyzickej záťaži, rádioaktivite, toxickým látkam a pod.). Zároveň sú dôležité aj informácie o veku a zdravotnom stave partnerky, priebehu jej liečby v súvislosti s neplodnosťou, informácie o neschopnosti oboch v páre počať dieťa v minulých vzťahoch a podobne.

Spermiogram

Základným vyšetrením pri podozrení na komplikácie spojené s mužskou neplodnosťou je spermiogram. Ide o mikroskopické posúdenie ejakulátu odobraného po niekoľkodennej sexuálnej abstinencii. Posudzovaný býva objem ejakulátu, počet, tvar a pohyblivosť spermií a niektoré ďalšie vlastnosti semennej tekutiny (pH, viskozita, čas do skvapalnenia).

V prípade, že toto vyšetrenie predpíše lekár, hradí ho poisťovňa, muž ho však môže podstúpiť aj na základe svojho rozhodnutia. V takom prípade sa však musí pripraviť na platbu vo výške približne 1 000 Kč. I keď je spermiogram pre lekárov dôležitým vodidlom, neexistuje jednoduchá paralela medzi kvalitou spermiogramu a úspešnosťou počatia. Ako už bolo povedané, záleží vždy na kompatibilite oboch partnerov. Zároveň klasický spermiogram napríklad neodpovedá na otázku, či je v poriadku genetická výbava spermií.

Vzhľadom na vyššie zmienené limitácie panuje v súčasnosti snaha zavádzať ďalšie, spresňujúce vyšetrenia, ktoré by lepšie vypovedali o kvalite spermií a umožnili tak aj vhodný výber liečby. Ako príklad je možné uviesť metódy, ktoré testujú kvalitu akrozomovej čiapočky (nutná pre správnu interakciu spermie a vajíčka) alebo skúmajú apoptózu (bunkovú smrť) spermií a fragmentáciu ich DNA.

Lekár, pochopiteľne, posudzuje aj celý rad ďalších skutočností (popri spermiograme a anamnéze). Ako príklad je možné uviesť vyšetrenie hladín pohlavných hormónov, pretože hormonálna rovnováha je nutným predpokladom pre správnu tvorbu spermií. 

Vzhľadom na známe skutočnosti, že na kvalitu spermií či na ich schopnosť oplodniť vajíčko môžu mať vplyv určité typy infekcií mužských pohlavných orgánov, je vhodné aj toto riziko vylúčiť a v prípade pozitívneho nálezu infekciu vhodným spôsobom preliečiť.

Na kvalitu spermií však môžu negatívne pôsobiť aj ďalšie infekcie a horúčkovité ochorenia, ktoré sa netýkajú priamo pohlavných orgánov, pretože, ako už bolo povedané, spermiogram je odrazom celkovej kondície muža. Dobrým príkladom z posledného obdobia môže byť napríklad ťažký priebeh ochorenia covid-19. Našťastie je u väčšiny mužov takéto zhoršenie spermiogramu iba dočasné.

Ako ovplyvniť kvalitu spermií

Okrem okolností, ktoré muž sám ovplyvniť nemôže a musí sa spoľahnúť na pomoc odborníkov, existuje veľa vecí, ktorými možno k svojej dobrej kondícii prispieť. Na kvalitu spermií má totiž veľký vplyv aj životný štýl a životospráva. Muži by teda mali dbať na svoje zdravie, snažiť sa vyhnúť nezdravému stravovaniu a z neho vyplývajúcej obezite a primerane športovať (pozor však na neprimeranú fyzickú námahu). Zároveň by mali byť ostražití v situáciách, pri ktorých vystavujú genitálie zvýšeným teplotám (príliš častá návšteva sauny, nevhodná spodná bielizeň, vyhrievané sedačky v autách a pod.).

V dnešnej dobe nie je možné podceňovať ani vplyv neustáleho stresu. Negatívny vplyv na výsledný spermiogram má aj mnoho návykových látok, ako je nikotín, alkohol alebo drogy, a teda aj im je nutné sa vyhnúť. Naopak, nápomocné môžu byť potraviny či výživové doplnky obsahujúce napríklad kyselinu listovú, zinok, selén, koenzým Q alebo rôzne vitamíny.

(eub)

Zdroj:

https://www.fnol.cz/aktuality/jak-zlepsit-spermiogram-pomoci-muze-uprava-stravy

https://pronatal.cz/cs/lecba-neplodnosti-muzi

https://europeivf.com/cz/vysetreni-muzske-neplodnosti/

https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-1-10/download?hl=cs

https://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2017/04/07.pdf

Kvalita spermií. Aké faktory ju ovplyvňujú?

Kvalita spermií. Aké faktory ju ovplyvňujú?

Neplodnosť patrí medzi problémy, s ktorými bojuje veľa párov. I keď neschopnosť počať dieťa je veľmi často spájaná so zdravotnými komplikáciami na strane ženy, v skutočnosti ide o diagnózu celého páru. Navyše sa na problémoch s úspešným otehotnením v posledných desaťročiach stále viac podpisuje práve mužský faktor. Súvisí to so skutočnosťou, že sa znižuje tak množstvo, ako aj kvalita spermií.

Číst více
Kvalita spermií. Jaké faktory ji ovlivňují?

Kvalita spermií. Jaké faktory ji ovlivňují?

Neplodnost patří mezi problémy, se kterými se potýká celá řada párů. Ačkoli je neschopnost počít dítě velmi často spojována se zdravotními komplikacemi na straně ženy, ve skutečnosti se jedná o diagnózu celého páru. Navíc se na problémech s úspěšným otěhotněním v posledních desetiletích stále více podepisuje právě mužský faktor. Souvisí to se skutečností, že se snižuje jak množství, tak kvalita spermií.

Číst více