Používané léky

V terapii se využívají různé skupiny farmak.

Antiestrogeny

Antiestrogeny fungují na podkladě zpětných vazeb mezi estrogeny a gonadotropiny. Obsazují místa, kam se normálně vážou estrogeny, ale účinek estrogenů jim chybí. Řídící struktury mozku tak dostanou falešnou informaci, že estrogenů je v těle nedostatek. Zvýšením produkce gonadotropinů se snaží tento stav napravit. Po vysazení těchto léků se místa odblokují a vaječníky zareagují ovulací, někdy i vícečetnou. Jsou to přípravky obsahující klomifencitrát.

Rekombinantní gonadotropiny

Rekombinantní gonadotropiny jsou látky účinkující stejně jako přirozené gonadotropiny , které se tvoří v lidském těle. Působí přímo na vaječníky, kde indukují ovulaci. Představují je r-FSH, r-LH a r-hCG.

Jsou vyráběny rekombinací DNA. Je to proces, kdy se do rychle se množící buňky vloží gen pro gonadotropin a buňka pak při svém dělení současně produkuje hormon. Výsledkem jsou velmi čisté přípravky, které lze ordinovat v nižších celkových dávkách a po kratší dobu.

Výhodné použití

Rekombinantní gonadotropiny umožňují i podkožní aplikaci, tedy těsně pod kůži, na rozdíl od dříve nutné aplikace intramuskulární, do svalu. Velikou výhodou je, že tuto podkožní injekci si může snadno aplikovat i sama žena po zaškolení ošetřujícím personálem.

Přípravky jsou dostupné v několika formách. Injekční gonadotropiny lze aplikovat klasickou cestou pomocí injekční stříkačky s jehlou nebo nověji pomocí injekčního pera s mikrojehličkou, která bolestivost vpichu snižuje na minimum.

Močové gonadotropiny

Močové gonadotropiny fungují stejně jako rekombinantní. Jsou připraveny z ženské menopauzální moči, což s sebou nese řadu rizik pro přítomnost nečistot. V současnosti se dává přednost rekombinantním přípravkům.

Analoga GnRH

Analoga GnRH jsou látky vzniklé úpravou molekuly přirozeného hormonu. Používají se k terapii endometriózy, děložních myomů a pubertas praecox (předčasná puberta). U řízené hyperstimulace vaječníků před IVF výkonem slouží k indukci ovulace. Při ní je cílem získat více než jedno vajíčko, a k tomu je dobré, aby se zablokovala produkce gonadoliberinů přirozenou cestou v těle ženy.

Dělíme je na agonisty a antagonisty. Agonisty je nutno je podávat dlouhodobě, antagonisty naopak krátkodobě.

Léky zvyšující citlivost k inzulinu u syndromu polycystických ovarií

Nejčastější hormonální poruchou vedoucí k neplodnosti žen je syndrom polycystických ovarií (PCOS). Tento syndrom se projevuje:

 • poruchami menstruace, případně jejím chyběním,
 • chybějící ovulací a neplodností,
 • zvýšenou hladinou cukru v krvi, která je způsobena sníženou citlivostí k inzulinu,
 • projevy zvýšené hladiny mužských pohlavních hormonů (ochlupení v jiných místech než je pro ženy typické, vypadávání vlasů, akné, mastné vlasy),
 • ultrazvukovým nálezem polycystických ovarií.

U PCOS se k vyvolání ovulace podávají léky biguanid a glitazon, dále antiestrogeny a gonadotropní hormony.

Kam dál?

Anketa

Souhlasíte s věkovým omezením umělého oplodnění?

 • Ano
  [ 1494 ]
 • Ne
  [ 1067 ]
Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.

Chci soutěžit

Video
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Hojení ran a diabetická noha