IVF (in vitro fertilizace)

Jaké předpoklady musí být pro léčbu splněny?

Terapie neplodnosti předpokládá pečlivou diagnostiku a podrobnou konzultaci Vašich ošetřujících lékařů. Má smysl teprve tehdy, pokud jsou kompletně vyčerpány možnosti odstranit příčinu. Důkladné lékařské vyšetření muže zahrnuje alespoň dva spermiogramy. U ženy se zjišťuje průběh menstruačního cyklu pomocí hormonální stimulace.

Provedení IVF má naději na úspěch pokud:

 • není žena starší 45 let
 • alespoň jeden vaječník a děloha jsou funkční
 • jsou ve spermiogramu muže prokázány spermie nebo alespoň jsou tvořeny ve varlatech

IVF je vědecké označení pro oplození mimo tělo.

To znamená, že Vám budou nejprve odebrána vajíčka po předchozí hormonální stimulaci, která se pak spojí se spermiemi Vašeho muže v živném roztoku (médiu).

Po úspěšném oplození se vajíčka, popřípadě embrya vloží do dělohy. Pokud se alespoň jedno z embryí zanoří, může začít těhotenství. Co na první pohled vypadá jednoduše, je v praxi složitou událostí, která se musí sladit v mnoha po sobě jdoucích krocích.

Řiďte se prosím, velmi pečlivě našimi pokyny a užívejte léky přesně podle Vašeho léčebného plánu.

České zdravotní pojišťovny hradí z prostředků veřejného zdravotního pojištění ženám do devětatřiceti let tři pokusy o umělé oplodnění. Pokud je Vám více než 40 let, musíte si hradit náklady v plné výši.

Jaké výkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou?

Musí být splněny následující podmínky:

 • Písemná žádost musí být podepsána oběma partnery, podle nových právních úprav je možno provést výkon i u nesezdaných párů.
 • Mezi mužem a ženou nesmí být příbuzenský vztah.
 • Asistovanou reprodukci lze provést u ženy v plodném věku, pokud tomu nebrání její zdravotní stav.
 • Lékař je povinen seznámit rodinu s povahou výkonů a zdravotními riziky.
Asistovanou reprodukci navrhuje ošetřující lékař v tom případě, že je ze zdravotních důvodů málo pravděpodobné nebo zcela vyloučené, aby žena otěhotněla přirozeným způsobem, nebo jestliže existuje prokazatelné riziko přenosu genetických nemocí nebo vad.

Přesné dodržení těchto kroků není vždy nezbytně nutné. Váš lékař bude jednotlivé postupy koordinovat podle vašich individuálních potřeb.

Jaké kroky jsou nutné pro uskutečnění?

1. Podpora růstu vajíčka

Během cyklu dozrává přirozeně jedno vajíčko tak, aby mohlo být oplozeno. Šance na úspěšné zahnízdění embrya je podstatně vyšší, pokud je odebráno více vajíček, aby se mohlo vyvinout alespoň jedno, které je toho skutečně schopno. Do dělohy se přenáší 1 až 3 (nejčastěji 2) embrya. Zvýšit počet získaných vajíček se nám podaří ovariální stimulací, kdy podpoříme vaječníky k tomu, aby nechaly dozrát více folikulů s vajíčky.

Jako první se podávají GnRH – analoga. Těmi se zastaví tělu vlastní hormonální produkce a další pochody se pak mohou lépe ovládat. Jsou dostupné buď ve forměinjekcí, nebo jako nosního sprej. Ten působí velmi spolehlivě a rychle při použití 2× denně a navíc při něm nehrozí nepříjemné pocity bolesti. Zeptejte se na tuto možnost Vašeho lékaře.

Následuje vlastní stimulace vaječníků dávkou hormonů HMG (lidský menopausální gonadotropin) nebo FSH (folikuly stimulující hormon), které se v současnosti vyrábí metodami genetického inženýrství. Během léčby ovariální stimulací budete několikrát zvána na hormonální a ultrazvukové vyšetření, aby bylo možné s jistotou stanovit vhodný čas pro odběr zralých vajíček.

2. Vyvolání ovulace

V okamžiku, kdy ultrazvuk a hormonální analýza prokážou vhodné podmínky, začne se injekcí hCG (lidský choriový gonadotropin) vyvolávat ovulace. Odběr folikulů (punkce) se provádí o dva dny později v reprodukčním centru. Na vyšetření se dostavte prosím na lačno.

3. Odběr vajíček

Punkce se provádí pod ultrazvukovou kontrolou. Přesný počet získaných vajíček se nedá dopředu předvídat se a množství se tak může individuálně lišit. Váš ošetřující lékař se s Vámi domluví, zda se bude transvaginální punkce, tedy výkon prováděný skrz pochvu provádět buď v krátké narkóze, nebo pomocí uklidňujících a bolest tišících přípravků. Pokud při výkonu nenastanou žádné komplikace, můžete jít domů ještě tentýž den.

4. Příprava spermií a oplození

Důležité je, aby sperma bylo k dispozici ihned po odběru vajíčka. Podle okolností může být odebráno i doma, ale je nutné donést ho ihned do reprodukčního centra. Sperma je v laboratoři zpracováno, tedy vyčištěno a shromážděno. U klasického IVF se spermie přidají do média k vajíčkům po 3 až 6 hodinách. Na jedno vajíčko se použije asi 100 000 spermií. Jestliže je nutné provést metodu ICSI, mohou být do vajíčka vstříknuty jednotlivé spermie. Po 24 hodinách se vyzkouší, jestli došlo k oplození a po dalších 24 hodinách může být embryo (nebo embrya) přeneseno.

5. Přenos embryí

Embrya jsou do dělohy vstříknuta s malým množstvím tekutiny za pomoci katétru. Tento zákrok je naprosto bezbolestný. Abychom usnadnili zanoření embrya do dělohy, obdržíte k užívání hormony žlutého tělíska (progesterony) ve formě vaginálních čípků nebo injekce.

6. Těhotenství

Asi za dva týdny po přenosu následuje hormonální analýza a ultrazvukové vyšetření pro potvrzení těhotenství. Kontrolu průběhu těhotenství má na starosti Váš ošetřující gynekolog.

Obrázek:
Vejcovod (tuba)
Děloha (uterus)
Pochva (vagina)
Katétr pro přenos embrya

Šance na otěhotnění po jednom IVF jsou při úspěšném přenosu asi 25-30%. Jak během přirozeného těhotenství, tak po IVF může žena dítě potratit. Po 4 léčebných cyklech donosí své dítě asi 50 - 60% žen. Navíc, po 35. roce věku naděje na úspěch spíše klesají.

Jak velké jsou naděje na úspěch a jaká jsou rizika?

Problém spočívá v tom, že ne u každého IVF cyklu se může embryo skutečně přenést. Důvodů může být víc, např. není dostupné žádné zralé vajíčko, spermie vajíčko nemohou oplodnit nebo se oplozené vajíčko dále nevyvíjí. Ne každý cyklus probíhá stejně, neboť u každého páru se mohu vyskytovat přirozená kolísání. To znamená, že musíte být někdy velmi trpěliví, aby mohla být léčba úspěšná.

Podobně jako každý zákrok do lidského těla, jsou i dílčí kroky IVF spojeny s riziky. Léky, sloužící k podpoře vyzrávání vajíček, mohou vyvolat přehnanou stimulaci vaječníků. To někdy vede k silným bolestem v podbřišku, které je nutno léčit.

Přenesení dvou, výjimečně tří embryí sice prokazatelně zvyšuje šanci na otěhotnění, zároveň tak může dojít k vícečetnému těhotenství (dvojčata nebo trojčata). Předejít komplikacím můžeme pouze omezením počtu přenesených embryí.

V principu se těhotenství po IVF neliší od ostatních gravidit. Ovšem určité komplikace se vyskytují po IVF častěji, např. mimoděložní těhotenství, brzké porodní bolesti s hrozícím předčasným porodem a gestózou (vysoký krevní tlak a poruchy ledvin).

Zvláště při využití ICSI metody je pozorován drobný nárůst výskytu genetických poruch a špatného vývoje dětí.

Graf: počet přenesených embryí a procentuální šance na těhotenství (ženy pod 35 let)

Anketa

Souhlasíte s věkovým omezením umělého oplodnění?

 • Ano
  [ 1487 ]
 • Ne
  [ 1059 ]
Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.

Chci soutěžit

Video
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba